Skip to main content

GÄSTBLOGGARE: Under coronapandemin blir vaccination ännu viktigare

20.10.2021

Mika Rämet

Rokotustieto.fi:s gästbloggare Mika Rämet, direktör på Vaccinationsforskningscentralen, berättar varför det är viktigt att vaccinera sig i synnerhet under coronapandemin.

Ännu för några år sedan tänkte jag att jag är så upptagen att jag inte hinner ta influensavaccin trots att arbetsgivaren erbjudit det. Sedan låg jag sjuk med hög feber på grund av en infektion, och efter det har jag haft motivation (och tid) att vaccinera mig varje år.

Nu under coronapandemin gäller det att låta vaccinera sig också mot alla andra sjukdomar mot vilka det finns vaccin. Influensavaccin är särskilt viktigt. Tyvärr finns det alltför många som låter bli att ta influensavaccin.

Influensavaccin är särskilt viktigt för äldre, för gravida och för barn under skolåldern

Influensavaccin skyddar naturligtvis mot influensa, men kan vaccinet påverka risken för att insjukna i corona?

Den medfödda immuniteten mot virusinfektioner är ungefär likadan mot olika virus. Syftet med försvarsreaktionen är att få viruset att sluta föröka sig tills en mer specifik immunitet har utvecklats. Därför kunde man tänka att en infektion i andningsvägarna, såsom influensa, skulle skydda mot en annan infektion, såsom covid-19.

Åtminstone RS-virus i andningsvägarna verkar minska förekomsten av rhinovirus som orsakar snuva. Kunde man alltså tänka sig att det är bra att insjukna i influensa, om det minskar sannolikheten att insjukna i corona?

Men i själva verket är det tvärtom. Enligt läkare Sinikka Karppinens doktorsavhandling leder samtidig förekomst av RS- och rhinovirus hos barn till att sjukdomen både förvärras och varar längre. Man kan alltså anta att samtidigt insjuknande i influensa och covid-19 leder till en ännu svårare infektion än om man bara insjuknar i den ena sjukdomen.

Det är ännu viktigare att komma ihåg att influensa i sig är en mycket farlig sjukdom. Den orsakar varje år hundratals dödsfall, i synnerhet bland personer som fyllt 75 år. Äldre personer är således särskilt exponerade för både corona och influensa.

Dessutom är influensa särskilt farlig för gravida och småbarn. Det är också bra att vara medveten om att vaccinering av mödrar även skyddar nyfödda under de första levnadsmånaderna.

Pneumokockvaccin minskar också virusrelaterade infektioner i andningsvägarna

Förutom influensavaccin är det bra, i synnerhet för äldre personer, att ta pneumokockvaccin, som ger skydd mot lunginflammation som orsakats av pneumokockbakterien. Det är också möjligt att fördelarna dessutom är större än endast skyddet mot pneumokocker. Enligt Sinikka Karppinens ovan nämnda doktorsavhandling, minskar pneumokockvaccin förutom öroninflammationer orsakade av pneumokocker även infektioner i andningsvägarna orsakade av virus. Det här stöder uppfattningen om bakteriers och virus synergiska roll som orsaker till infektioner i andningsvägarna. Åtminstone hos barn.

Beror skyddsmekanismen helt enkelt på att slemhinnor i andningsvägarna som bakterier skadat är mer exponerade för virus? Eller kan det bero på någon annan mekanism?

Tränad immunitet ger omfattande skydd mot infektioner

Det är möjligt att vaccin också ger skydd mot andra infektioner än dem mot vilka vaccinet utvecklats. Fenomenet kallas tränad immunitet och är bäst känt när det gäller tuberkulosvaccinets (BCG) skyddande effekt mot svampinfektioner orsakade av Candida albicans. Under de senaste åren har man börjat förstå att en sådan, flera månader lång reaktionsförmåga som är effektivare än den medfödda immuniteten, baserar sig på att de vita blodkropparna arbetar effektivare. Det forskas en hel del i fenomenet också på grund av den aktuella covid-19-pandemin. Man har bland annat studerat om risken för svår covid-19-infektion kan minskas med BCG-vaccin.

Det är alltså möjligt att man genom att ta influensa- och pneumokockvacciner på hösten, inte bara skyddar sig mot dessa sjukdomar utan att man samtidigt tränar immunsystemet i att överhuvudtaget reagera effektivare även på andra patogener.

Åtminstone ger influensavaccin skydd mot influensa och pneumokockvaccinet skydd mot pneumokocker.

Och även i år hinner jag själv utmärkt väl ta influensavaccinet som arbetsgivaren erbjuder mig.

Mika Rämet
professor i pediatrik och experimentell immunologi