Skip to main content

Fallen av kikhosta har ökar i Finland – vaccination under graviditeten kan skydda även det ofödda barnet

09.01.2017

Antalet fall av kikhosta har fördubblats i Finland under det senaste året. Av THL:s register för smittosamma sjukdomar framgår att antalet bekräftade fall i december 2016 uppgick till 386. Föregående år var antalet endast 165. 

Kikhosta är en luftrörskatarr orsakad av en bakterie och till en början påminner symptomen om influensa. Hostattackerna ökar dock småningom och det börjar vara svårt att andas under attackerna. Kikhosta kan vara livsfarligt för spädbarn. Senaste gången ett spädbarn avled i kikhosta i Finland var år 2014.

I Finland har man inlett en vaccinundersökning vad gäller gravida kvinnor, där man utreder hur ett vaccin mot kikhosta som ges under graviditeten påverkar barnet. Genom att vaccinera mamman i slutet av graviditeten mot kikhosta kan man eventuellt även skydda det nyfödda barnet. I många länder är det redan allmän praxis att vaccinera gravida kvinnor mot kikhosta. Till exempel i England har gravida kvinnor fått vaccin mot kikhosta som en del av det nationella vaccinationsprogrammet redan från år 2012. I det finska vaccinationsprogrammet får barnen vaccin mot kikhosta som tre månader gamla.

Undersökningen genomförs av Forskningscentralen för vaccinationer vid Tammerfors universitet och man kan delta på forskningsklinikerna i Tammerfors, Åbo, Björneborg, Seinäjoki, Karleby och Uleåborg.

Källor: