Skip to main content

En fjärde coronavaccindos rekommenderas nu åt 70-79-åringar som hör till riskgrupperna

06.06.2022

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att en fjärde vaccindos ges åt 70-79-åringar som hör till riskgruppen. Till riskgruppen hör t.ex. personer med svår hjärt- eller lungsjukdom och diabetes. En högre ålder samt grundsjukdomar ökar risken för en allvarligare form av coronasjukdom och därför möjliggör rekommendationen att en större hälsonytta uppnås.

Redan tidigare har en fjärde vaccindos rekommenderats åt 12 år fyllda med sänkt immunförsvar, åt 80 år fyllda samt åt åldringar på serviceboenden. Kommunerna ansvarar för organiseringen av coronavaccineringarna och ger tilläggsinformation om var och när vaccineringarna kan fås.

 

Läs mer