Skip to main content

Det nationella vaccinationsprogrammet har utökats vad gäller pneumokockvaccinet – nu kan även personer under 75 år med svår njursjukdom vaccineras

29.12.2022

Rokottautuminen

 

Det nationella vaccinationsprogrammet har utökats när det gäller pneumokockvaccinet. Tidigare gavs vaccinationen som en del av det nationella vaccinationsprogrammet till barn under 5 år och till dem som fått en stamcellstransplantation, men numera ges den även till personer under 75 år med svår njursjukdom, vars GFR-värde, som anger njurfunktionen, inte överstiger 30, eller som lider av nefrotiskt syndrom.  

  
Pneumokockvaccinet förebygger allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokockbakterier, såsom hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och lunginflammation. Vaccinets effektivitet beror på åldern på personen som vaccineras, underliggande sjukdom och förekomsten av de pneumokockpatogener som vaccinet skyddar mot.

 

Jämfört med befolkningen i allmänhet har personer med svår njursjukdom ungefär sex gånger så stor risk att få svår pneumokocksjukdom och mer än 10 gånger så stor risk att få lunginflammation som kräver sjukhusvård. 

 

Källor: