Skip to main content

Distributionen av influensavaccinen har börjat

13.10.2022

Woman measuring child's fever

Distributionen av säsongens influensavaccin har börjat i september och vaccineringarna har redan påbörjats för experterna inom social- och hälsovården.Vaccineringarna för andra grupper som omfattas av den avgiftsfria vaccineringen, såsom 65 år fyllda samt barn under 7 år, påbörjas i oktober-november. 

Vaccineringstäckningen bland åldringar har ökat under flera år och under den senaste influensaperioden steg den med 10 procentenheter. Enligt det nationella vaccineringsregistret tog nästan 63 % av personerna över 65 år influensavaccin under säsongen 2021–2022. 

Också småbarnsfamiljer har tagit influensavaccin i allt större utsträckning under de senaste åren, men under coronan har vaccintäckningen sjunkit något. Enligt det nationella vaccinregistret fick 41 % av småbarnen under 3 år och 31 % av 3–6-åriga barn, influensavaccin förra hösten eller under vintern. 

Vaccineringstäckningen både för åldringar och småbarn gällande influensavaccin, växlade beroende på boningsort. Barn vaccinerades betydligt mer i Östra Finland än i Västra Finland. Information gällande vaccineringstäckningen både då det gäller småbarn och åldringar kan man se på THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) interaktiva karta.

 

Källor