Skip to main content

Coronavirusvacciner som beviljats försäljningstillstånd i Finland

04.10.2023

rokottautuminen

Coronaviruset (SARS-CoV-2) förorsakar främst akuta luftvägsinfektioner, som sprids via droppsmitta och vars sjukdomsbild kan variera från närmast symptomfri till allvarlig. Hög ålder, speciellt i kombination med någon grundsjukdom, ökar risken för en allvarlig sjukdom samt dödlighet.

Globalt har det satsats mycket resurser på utvecklandet av coronavirusvaccin och utvecklandet har också framskridit med rekordfart. Vanligtvis utförs olika undersökningsfaser efter varandra men nu har de utförts parallellt. Den försnabbade utvärderingen av försäljningstillståndet som den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gjort, där vaccinernas säkerhet, effekt och kvalitet bedömts enligt samma kriterier som vid normala försäljningstillståndsprocesser, har också sparat tid. Forskningsresultaten har utvärderats efter hand då de färdigställts. Vanligtvis utvärderas alla på en gång då samtliga resultat är klara.

I nedan finns de coronavirusvaccin som beviljats försäljningstillstånd i Finland uppräknade. Listan uppdaterades 4.10.2023. 

Coronavirusvacciner som beviljats försäljningstillstånd i Finland och året då försäljningstillståndet beviljats

Läs mer:

 

Publicerad 17.12.2021, uppdaterad 4.10.2023