Skip to main content

Vaccinering av småbarn mot vattkoppor kunde förbättras

13.02.2020
Enligt information från det nationella vaccinationsregistret har så gott som alla skolelever skydd mot vattkoppor, men vaccineringen av småbarn kunde förbättras. Nästan var femte av 1,5-åringarna har blivit utan vaccin under åren 2017–19.
 
Vattkoppor är en mycket smittsam sjukdom, och utan vaccin insjuknar nästan alla. De mest typiska symtomen är feber och blåsor på kroppen i 5–7 dygn.
 
Det är viktigt att bli immun mot vattkoppor redan i barndomen, eftersom i synnerhet vuxna kan få allvarliga följdsjukdomar. Den vanligaste följdsjukdomen hos barn är allvarliga bakterieinfektioner och hos vuxna lunginflammation. Vattkoppor är en särskilt farlig sjukdom för gravida kvinnor, eftersom den kan leda till fosterskador. Även om viruscirkulationen i Finland har minskat genom vaccineringarna kan man få sjukdomen till exempel under en semesterresa.
 
Vaccinationen mot vattkoppor ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. I grundvaccinationsserien mot vattkoppor ingår två doser. Den första dosen ges i åldern 1,5 år och den andra dosen i åldern 6 år tillsammans med MPR-vaccinet. I vaccinationsprogrammets första skede erbjuds vaccinet till alla barn i åldern 1,5–11 år som ännu inte har haft vattkoppor.
 

Källor (på finska):