Skip to main content

Religion återspeglas i attityderna för eller mot vaccinationer

28.09.2017

Enligt det nationella vaccinationsregistrets färska rapport om HPV-vaccinationstäckningen har 70 procent av flickor födda år 2004, det vill säga flickor som i år är 13 år, fått vaccin mot papillomvirus, det vill säga HPV-vaccin som förebygger cancer i livmoderhalsen. 

Det förekommer fortfarande stora regionala skillnader i HPV-vaccinationstäckningen och i regel är täckningen högre i stora städer. Vaccinationstäckningen är särskilt hög i mellersta Finland, Savolax och norra Karelen, där 70–91 procent av flickorna har vaccinerats.

Områden med lägsta vaccinationstäckning är bland annat kustområden i Österbotten, till exempel i Jakobstadsregionen, där man även i övrigt förhåller sig misstänksam mot vaccinationer. Enligt den senaste statistiken har endast 35,5 procent av flickorna i Jakobstad fått HPV-vaccinet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) förmodar att familjernas religiösa bakgrund även kan utgöra en orsak till den lokalt låga vaccinationstäckningen på den österbottniska kusten. På små orter inverkar även enskilda familjers beslut på statistiken, särskilt om familjerna är stora. 

Källor: