Skip to main content

Avgiftsfria influensavaccinationer av riskgrupper har inletts

09.11.2021

riskiryhmien maksuttomat influenssarokotukset aloitettu

Många kommuner inleder influensavaccinationerna av personer som hör till riskgrupperna för influensa, i början av november. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta, får influensavaccin gratis.

Avgiftsfritt influensavaccin erbjuds 

  • 65 år fyllda
  • barn i åldern mellan 6 månader och 6 år
  • gravida kvinnor
  • personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen
  • anställda inom social- och hälsovården och läkemedelsförsörjningen som deltar i den direkta vården eller omvårdnaden av patienter eller klienter
  • män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
  • personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden
  • vissa närstående till personer som löper risk för att insjukna i svår influensa
 
De som har rätt till gratis influensavaccination kan få vaccinet på den egna hälsocentralen eller rådgivningen. Kommunerna informerar inom sitt område när och var man kan ta vaccinationen. Andra än de som har rätt till avgiftsfri vaccination kan bli vaccinerade på egen bekostnad eller eventuellt få vaccinet via företagshälsovården.
 
I Finland börjar influensaperioden i allmänhet vid årsskiftet eller i januari och pågår ca fyra månader. Förra vintern bröt ingen influensaepidemi ut på grund av coronarestriktionerna, men den här vintern förväntas epidemin bli värre än normalt.

Källor