Skip to main content

Testa ditt vaccinskydd

Kön
Har fött barn
Har gjort militärtjänst

Vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet

Close
I listan nedan kan du se vilka vacciner enligt det nationella vaccinationsprogrammet som ska erhållas med den information du lämnat. Källa: Institutet för hälsa och välfärd
Aktuell vaccination

Pneumokocker

Pneumokocker är en viktig orsak till allvarliga bakterieinfektioner i Finland, såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Pneumokockvaccin ges inom det nationella vaccinprogrammet åt småbarn, åt personer som fått stamcellstransplantation, åt personer under 75 år som har ett starkt sänkt immunförsvar eller lider av svår njursvikt och åt 65-84-åringar som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom. Dessutom rekommenderas vaccin åt personer som tillhör vissa medicinska riskgrupper. 

Pneumokocker sprids som droppsmitta samt via beröring. Man känner till över 90 olika typer av pneumokocker och av dem är det drygt 20 som förorsakar största delen av sjukdomsfallen. Pneumokockvaccinen förhindrar infektioner i mellanörat, hjärnhinneinflammationer, lunginflammationer samt blodförgiftningar som förorsakas av pneumokocker. 

Läs mer

Sant eller falskt

Vaccinationer orsakar autism?

Undersökningen som visade ett samband mellan MPR-vaccin och autism har bevisats vara felaktig. Vaccinernas säkerhet följs omsorgsfullt upp och fördelarna med vaccinationer är större än nackdelarna.

Vacciner bör inte ges åt gravida?

Många vacciner främjar både mammans och barnets hälsa.

Inför resor till närområden behövs inga vaccinationer?

De viktigaste vaccinationerna för den som reser är samma grundläggande vaccinationer som även i hemlandet bör vara uppdaterade. Man rekommenderar även vaccination mot hepatit A och influensa till dem som reser till närområden. Fästingburen encefalit förekommer allmänt i bland annat den svenska skärgården.

Vaccinerna innehåller farliga halter av giftiga ämnen?

Halterna är betydligt lägre än det vi får i oss via mat och dryck och via den övriga levnadsmiljön.

Vaccinationer behövs inte längre?

Den enda sjukdomen som har eliminerats globalt är smittkoppor. Däremot är till exempel mässling ett bra exempel på hur viktigt det är att ta hand om vaccinationsskyddet.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
10.11.2023
Målgrupperna för pneumokockvaccinet har utökats med cirka 100 000 personer

rokottautuminen

Pneumokockvaccinet erbjuds nu gratis till 65–84-åringar med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och till personer under 75 år med starkt nedsatt immunförsvar.