Skip to main content

Testa ditt vaccinskydd

Kön
Har fött barn
Har gjort militärtjänst

Vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet

Close
I listan nedan kan du se vilka vacciner enligt det nationella vaccinationsprogrammet som ska erhållas med den information du lämnat. Källa: Institutet för hälsa och välfärd
Aktuell vaccination

Stelkramp

Stelkramp eller tetanus är en allvarlig sjukdom som förorsakas av Clostridium tetani -bakteriens gift. Bakterien är allmänt förekommande i tarmarna hos djur samt i jordmånen. Man kan smittas t.ex. av ett djurbett eller genom att få mylla eller sand i ett sår.

Stelkrampsbakterien förökar sig i såret och producerar ett nervgift som transporteras till det centrala nervsystemet och kan förorsaka andningsdepression. Vaccinet ingår i det nationella vaccineringsprogrammet och efter primär immunicering i barndomen, ges boosterdoser åt människor i arbetsför ålder med 20 års intervaller och åt 65 år fyllda personer med 10 års intervaller.
Stelkramp smittar inte mellan människor så man skyddas inte av flockimmuniteten av andra vaccinerade, utan var och en måste själv se till att det egna vaccineringsskyddet är ikraft. En person som haft stelkramp kan smittas på nytt eftersom ingen immunitet uppstår.
 

Läs mer

Sant eller falskt

Vaccinationer orsakar autism?

Undersökningen som visade ett samband mellan MPR-vaccin och autism har bevisats vara felaktig. Vaccinernas säkerhet följs omsorgsfullt upp och fördelarna med vaccinationer är större än nackdelarna.

Vacciner bör inte ges åt gravida?

Många vacciner främjar både mammans och barnets hälsa.

Inför resor till närområden behövs inga vaccinationer?

De viktigaste vaccinationerna för den som reser är samma grundläggande vaccinationer som även i hemlandet bör vara uppdaterade. Man rekommenderar även vaccination mot hepatit A och influensa till dem som reser till närområden. Fästingburen encefalit förekommer allmänt i bland annat den svenska skärgården.

Vaccinerna innehåller farliga halter av giftiga ämnen?

Halterna är betydligt lägre än det vi får i oss via mat och dryck och via den övriga levnadsmiljön.

Vaccinationer behövs inte längre?

Den enda sjukdomen som har eliminerats globalt är smittkoppor. Däremot är till exempel mässling ett bra exempel på hur viktigt det är att ta hand om vaccinationsskyddet.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4