Latest releases | Rokotustieto.fi

Publikationer

Förekomsten av mässling har ökat i Europa

Måndag 10.04.2017 klo 00:00

Mässlingsfallen har ökat i de europeiska länder där vaccinationstäckningen har sjunkit under den kritiska nivån på 95 procent. De flesta smittade har konstaterats i Italien och Rumänien. 

Influensasäsongen pågår, vaccinet kan ännu tas

Fredag 27.01.2017 klo 00:00

För närvarande pågår en influensaepidemi i hela landet. I prov från insjuknade personer har man upptäckt att de virustyper som sprids är mycket liknande som vaccinets virus (AH1N1pdm09-, AH3N2- och B-virus), det vill säga säsonginfluensavaccin ger ett bra skydd mot smitta.

Vaccinationer skyddar effektivt mot HPV-infektion

Onsdag 02.11.2016 klo 00:00

Enligt en ny undersökning om HPV-vaccinationsprogrammet, baserat på en matematisk modell, bedömer man att genom att vaccinera endast flickor kan nästan alla infektioner orsakade av papillomvirustyperna HPV16 och HPV18 förebyggas.

Vaccination mot vattkoppor föreslås tas in i vaccinationsprogrammet

Måndag 05.09.2016 klo 00:00

Finansministeriet föreslår att vaccination mot vattkoppor tas in i det nationella vaccinationsprogrammet. Bland annat social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den nationella expertgruppen gällande vaccinationer har redan i några år föreslagit att vaccinet ska tas in i vaccinationsprogrammet. Tillsvidare har vaccinet mot vattkoppor inte beviljats finansiering i budgetmanglingen.

Ett nytt vaccin mot kikhosta utvecklas

Torsdag 11.08.2016 klo 00:00

Kikhosta är en allvarlig sjukdom, för spädbarn kan den vara till och med livsfarlig. På grund av den minskade vaccinationstäckningen och det faktum att bakterien som orsakar kikhosta har förmågan att ändras har antalet sjukdomsfall ökat under de senaste åren, även i utvecklade länder. I Finland är situationen, jämfört med övriga europeiska länder, tillsvidare bra tack vare aktiv förstärkningsvaccination.

Experter tog in vaccinet mot vattkoppor i vaccinationsprogrammet

Tisdag 02.08.2016 klo 00:00

Experter har under en lång tid varit eniga om att det lönar sig att ta in vaccin mot vattkoppor i det vaccinationsprogram som rör alla i Finland. Bland annat professor Timo Vesikari, som leder Vaccinsforskningscentret vid Tammerfors universitet, talar för vaccinet.

Flickornas HPV-vaccinationstäckning översteg 70 procent

Fredag 10.06.2016 klo 00:00

Redan över 70 procent av flickor födda år 2002 har fått minst en HPV-vaccindos. Enligt en färsk rapport från det riksomfattande vaccinationsregistret överstiger HPV-vaccinationstäckningen i Finland nu för första gången 70 procent.

Experter och barnombudsmannen vill ta in vattkoppsvaccin i vaccinationsprogrammet

Tisdag 12.04.2016 klo 00:00

I praktiken insjuknar alla i vattkoppor. Sjukdomsbilden varierar från en lindrig till en mycket allvarlig, till och med livshotande sjukdom. Enligt experterna skulle ett vaccin få vattkoppor att försvinna från Finland inom ett par år. Vattkoppsvaccin har använts på olika håll i världen sedan 1990-talet och det har visat sig vara säkert för den som vaccineras.