Skip to main content

Influensasäsongen börjar – särskilt de i arbetsför ålder är mottagliga för smitta

15.01.2019

Influensafallen ökar i stadig takt i Finland och tröskeln för en epidemi bedöms överskridas i januari. Det dominerande viruset i säsongsinfluensan i det övriga Europa och USA har varit två A-virus, varav särskilt en efterföljare till svininfluensan, det vill säga A(H1N1), har varit vanlig. Också en annan av A-virusets undertyper, A(H3N2), har observerats.

I och med att A(H1N1)-viruset är dominerande, insjuknar särskilt unga vuxna och personer i medelåldern. De flesta som insjuknar lider av någon underliggande sjukdom, men också annars friska personer har insjuknat allvarligt. De som undgick svininfluensan 2009 har inte utvecklat något skydd mot dess efterföljare och blir nu lättare sjuka. I de fall där det andra A-viruset – A(H3N2) – dominerar, insjuknar särskilt äldre och personer med underliggande sjukdomar.

Ännu hinner man vaccinera sig

För första gången ingår nu ett mer omfattande, tetravalent influensavaccin i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar mot alla fyra influensastammar som cirkulerar. Enligt erfarenheter som gjorts på andra håll verkar vaccinet vara effektivt mot bägge A-virusstammarna, och särskilt mot efterföljaren till svininfluensan.

Det lönar sig fortfarande att ta vaccinet. Vaccinet blir verksamt två veckor efter att man vaccinerats, och det finns att fås även under pågående epidemi. Det avgiftsfria säsongsinfluensavaccinet ges bland annat till personer över 65 år, de som lider av kroniska sjukdomar, gravida, barn under 7 år och personal inom hälso- och sjukvården. Också friska närstående till dem som tillhör någon riskgrupp får vaccinet avgiftsfritt. Övriga kan låta vaccinera sig på egen bekostnad eller via företagshälsovården. Friska personer kan gärna vaccinera sig för att indirekt skydda sina närstående med sämre hälsa.

Källor