Nyheter

Tisdag 6.10.2015 klo 0:10

Studerande som under sin arbetspraktik utsätts för smittorisk får från och med augusti 2015 vaccinet som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Personer som inleder sina studier eller som redan studerar och som inte har ett vaccinationsskydd är berättigade till vaccinationerna.