Skip to main content

Dags att vaccinera sig mot influensa

21.12.2022
Henkilö sängyssä
 

Influensa, vars följdsjukdomar i värsta fall kan leda till döden, är en mycket allvarligare sjukdom än förkylning. Influensan är den enda traditionella luftvägsinfektionen som det finns ett vaccin mot. 

Brister i vaccinationstäckningen 

Enligt det nationella vaccinationsregistret ökade influensavaccinationstäckningen av personer över 65 år avsevärt under perioden 2021–2022. Under tidigare år har endast ungefär hälften av åldersgruppen vaccinerat sig mot influensa, vilket Terho Heikkinen, professor i pediatrik, anser har två orsaker. 

− Influensa anses inte vara särskilt farlig och folk kan ha glömt hur allvarlig sjukdomen faktiskt är. Eftersom effektiviteten av influensavaccinet varierar från år till år, har det resulterat i ett rykte om att det inte fungerar tillräckligt bra. 

Vaccinets varierande effektivitet under olika år förklaras av den snabba omvandlingen av influensaviruset. Eftersom tillverkningen av vacciner måste påbörjas ungefär ett år innan följande vinters epidemi, kan viruset, när epidemin slår till, redan ha muterats så mycket att vaccinet inte längre på bästa möjliga sätt matchar den virusstam som cirkulerar.  

− Även om vaccinets effektivitet endast är 40 procent är det fortfarande mycket bättre än noll, framhåller Heikkinen. 

Vaccinationstäckningen kan förbättras  

− I år kanske ännu fler vill vaccineras mot influensa, eftersom medvetenheten om vikten av vaccinationer i och med coronapandemin har ökat, menar Heikkinen.  

Coronapandemin är fortfarande inte över och att bli sjuk i influensa och corona samtidigt är farligt. Även influensa smittar genom kontakt mellan människor och ju tätare människor bor desto större är smittorisken.  

Regionala skillnader i täckningen för influensavaccination förekommer. I Österbotten är vaccinationstäckningen vanligtvis lägst för samtliga vacciner. Enligt Heikkinen kan orsaken vara principiella meningsskiljaktigheter, felaktiga övertygelser och starka lokala opinionspåverkare vars åsikter sprids i regionen.  

Komplikationer av influensa 

Sjukdomsbilden vid en luftvägsinfektion orsakad av influensaviruset sträcker sig från asymtomatisk infektion till dödlig sjukdom.  

− Hos de flesta människor är symtomen på influensa hög feber, stark hosta, huvudvärk och muskelvärk. Vissa utvecklar ytterligare symtom – vanligtvis lunginflammation hos vuxna och öroninfektion hos barn. Som en ännu värre följdsjukdom kan vissa utveckla skador på flera organ, vilket ofta leder till döden. Hos äldre som dör av influensa är lunginflammation vanligtvis det sista stadiet, säger Heikkinen. 

I motsats till corona är förekomsten av influensa hos små barn överlägset högst, och de sprider sjukdomen mest.   

Barnvaccinationer sparar sjukvårdskostnader 

− Finland har inte tillräcklig influensarelaterad diagnostik för äldre. Vi har däremot virusdiagnostik för barn, så vi vet vilken prislappen på barninfluensa är, säger Heikkinen. 

I Finland vaccineras barn över sex månader och under sju år mot säsongsinfluensa varje år som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Åbo universitet och THL har tillsammans genomfört en studie som jämförde kostnaderna för vaccinationsprogrammet med hur stora besparingar det uppnår tack vare minskad influensasjuklighet.  

− Vår studie visade att den ekonomiska fördelen med influensavaccination för varje barn under tre år är cirka 12 euro. Den beräknade totala besparingen för vården rör sig alltså om miljoner. Barnvaccinationer gynnar också föräldrarna genom att minska frånvaron från arbetet. 
 

Rokotustieto.fi 
Text: Leena Koskenlaakso