Framöver får också pojkar HPV-vaccin

Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt HPV-vaccin för pojkar som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Hela årsklassen kommer alltså framöver att få HPV-vaccin. HPV-vaccinationerna av pojkar kan inledas i augusti 2020.

Enligt vaccinationsprogrammet ges HPV-vaccinet till femteklassister i grundskolan, dvs. den rekommenderande målgruppen är 11–12 år gamla barn. HPV-vaccinationer ska också ordnas som kompletterande vaccinationer för pojkar i årskurs 7–9 under läsåren 2020–2021 och 2021–2022.

HPV-vaccinet skyddar mot cancer orsakad av papillomviruset. Vaccinet är särskilt effektivt mot cancer i livmoderhalsen och dess förstadier. HPV-vaccinationer som omfattar hela årskullen förebygger effektivt spridningen av viruset och förbättrar således vaccinets effektivitet.

Källor: