Skip to main content

Det nationella vaccinationsprogrammet mot fästingburen encefalit utökas

30.03.2020

Fästingburen encefalit är en hjärninflammation som orsakas av TBE-viruset och som sprider sig genom fästingbett. Symtomen kan vara feber, diffust illamående och sjukdomskänsla som varar cirka en vecka. En knapp tredjedel av de insjuknade får hjärninflammation efter en cirka vecka lång feberfri period. Behandlingen av hjärninflammation kan kräva sjukhusvård och orsaka långvariga neurologiska följdsymtom.  

Det nationella vaccinationsprogrammet mot fästingburen encefalit utökas i år till området norr om Lojo sjö och Gustavs. Dessutom kommer man att fortsätta ge avgiftsfria TBE-vaccinationer på Åland, i Pargas och Simo, de södra stadsdelarna av Kemi, Kotka skärgård, stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand, de sydvästra delarna kring Lojo sjö samt ön Preiskari utanför Brahestad. Dessutom rekommenderas vaccination på egen bekostnad för personer som rör sig mycket i naturen, i områden där risken att insjukna i fästingburen encefalit är hög.

Antalet fall som rapporterats till det nationella registret över smittsamma sjukdomar har minskat något under de senaste två åren. Utan vaccination skulle det enligt bedömningar finnas många fler sjukdomsfall, eftersom fästingarnas aktiva period blivit längre på grund av klimatförändringen. TBE-vaccinet skyddar dock inte mot fästingbett eller den vanligare fästingburna sjukdomen borrelios, och därför är det bra att göra en fästingkontroll varje dag i områden där det finns fästingar.

Källor: