Skip to main content

Vaccinet mot papillomvirus skyddar mot cancer som orsakas av HPV

28.06.2018

Vacciner som skyddar mot humant papillomvirus (HPV) har för första gången påvisats förebygga elakartad cancer orsakad av HPV hos kvinnor. Observationen gjordes av en finländsk-svensk forskargrupp som koordineras av Tammerfors universitet. Observationen gjordes vid registeruppföljning av randomiserade HPV-vaccinerade och kontrollkohorter.

I uppföljningen på i genomsnitt 7 år konstaterades hos över 9500 HPV-vaccinerade ingen cancer orsakad av HPV, till vilka hos kvinnor räknas cancer i livmoderhalsen, slidan, de yttre könsorganen, analöppningen och även i munhåla och svalg. Däremot konstaterades under en lika lång uppföljningstid hos närmare 18000 som inte vaccinerats 10 fall av cancer orsakade av HPV, av dessa var 8 cancer i livmoderhalsen. Effekten hos HPV-vaccinet mot cancer orsakad av HPV blev statistiskt betraktad avsevärd, 100 procent (95 % konfidensintervall: 16 %, 100 %).

I denna interimsanalys fick de kvinnor som vaccinerades mot HPV ett vaccin som ger skydd mot två eller fyra HPV-typer i en serie med tre doser när de var i åldern 14–17. Kvinnorna födda 1984–1988 och 1992–1993 i de HPV-vaccinerade och i de ovaccinerade kohorterna var inbördes i samma ålder under uppföljningen.

Bevisen som erhållits från vaccinationsproven om HPV-vaccinets effekt mot elakartade former av cancer orsakade av HPV är ett "tidigt" resultat av ett långsiktigt arbete. Studiekohorterna fick HPV-vaccinationen under åren 2002–2008. Beviset på hepatit B-vaccinationens effekt mot levercancer erhölls långsamt, 25 år efter att vaccinationerna inleddes.

En finländsk-svensk forskargrupp har nyligen bevisat i sin ortsrandomiserade studie att vaccinering av såväl flickor som pojkar mot HPV skyddar även dem som inte vaccinerats väsentligt bättre mot cancerframkallande HPV-typer än om endast flickor vaccineras. En vaccinationstäckning om 75 procent hos båda könen är tillräcklig för att utplåna även den värsta typen HPV16 som framkallar cancer.

Källor:

Luostarinen T, Apter D, Dillner J, Eriksson T, Harjula K, Natunen K, Paavonen J, Pukkala E, Lehtinen M. Vaccination protects against invasive HPV-associated cancers. Int J Cancer. 2018 May 15;142(10):2186–2187. doi: 10.1002/ijc.31231.