Skip to main content

Flera yrkesgrupper behöver vaccinationer i sitt arbete

01.12.2023

Myös päivähoidon työntekijät tarvitsevat rokotuksia työnsä puolesta

Förutom yrken inom social- och hälsovården behöver anställda inom många andra olika branscher vaccinationer på grund av sitt arbete.

Arbetsgivaren måste se till att arbetstagarna får vaccinationer om de löper risk att utsättas för mikrober som orsakar betydande hälsorisker och för vilka det finns ett vaccin. Arbetsgivaren betalar för vaccinationen, säger Kari Reijula, professor i arbetsmedicin vid Helsingfors universitet och biträdande dekan vid medicinska fakulteten. 

Företagshälsovården utreder riskerna och behovet av vaccinationer 

Lagen om företagshälsovård ålägger arbetsgivarna att erbjuda företagshälsovård till alla sina anställda. Arbetstagarna får vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet från den egna hälsovårdscentralen, men vaccinationer som hör samman med arbetet ges på företagshälsovården. 

− Arbetsgivaren måste veta i vilka situationer och vid vilka arbetsuppgifter arbetstagarna kan komma i kontakt med biologiska faror, och företagshälsovården måste göra en arbetsplatsundersökning där olika arbetsuppgifter definieras och deras risker och vaccinationsbehov bedöms, säger Reijula. Han har arbetat som företagsläkare i 35 år. 

Vaccinationer för olika yrkesgrupper

Dagvårdens anställda: 

  • Influensavaccination rekommenderas, vilket skyddar arbetstagaren mot influensa som små barn ofta drabbas av
  • Vattkoppsvaccination skyddar kvinnor under 45 år som inte har haft vattkoppor mot vattkoppor under graviditeten
  • MPR-vaccination skyddar både arbetstagaren och småbarn som inte har fått MPR-vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Skolpersonal: Vattkoppsvaccin skyddar kvinnor under 45 år som inte har haft vattkoppor mot vattkoppor under graviditeten.
Laboratoriepersonal: En anställd som hanterar prover som innehåller sjukdomsframkallande ämnen ska vaccineras då ett effektivt och säkert vaccin finns tillgängligt. Personal som hanterar säsonginfluensavirus och poliovirus får booster-vaccinationer.
Fängelsepersonal och polis: Hepatit B-vaccin rekommenderas. Det är särskilt viktigt att vaccinera sjukvårdspersonal i fängelser.
Avfallshantering: Vanligtvis räcker det med vanligt vuxenvaccinskydd. Vaccination kan dock vara bra mot hepatit A och polio, som sprids via avföring, om hepatit A- eller poliovirus förekommer lokalt i avloppsvatten till exempel på grund av en epidemi.
Fältarbete: På Åland och i andra delar av Finland där det förekommer risk för fästingburen hjärninflammation, är det en risk för personer som arbetar i fält under den frostfria perioden, såsom jordbruks- och skogsarbetare, fiskare och byggnadsarbetare. Det är värt att överväga att vaccinera dem.

Läs också om vaccinationer för yrkesgrupper inom social- och hälsovården
 

Text: Leena Koskensalo