Skip to main content

Allt fler barn och äldre personer fick influensavaccin

30.05.2018

I det nationella vaccinationsregistret kan man se att täckningen för influensavaccin till barn under tre år förbättrades med tre procentenheter jämfört med föregående period. Täckningsgraden för influensavaccin hos personer över 65 år har också förbättrats något och är nu 48 procent. 

Det finns fortsättningsvis stora regionala skillnader i vaccinationstäckningen. Till exempel i västra Finland tog man färre influensavaccinationer än i östra Finland. Täckningen för influensavaccinationer hos barn uppvisar stora variationer i olika områden, från 4 procent till 52 procent. De högsta siffrorna för vaccinationstäckning återfinns i Sulkava (52 %) och Östra Savolax (51 %). Även i Reso, Kuopio, Esbo och S:t Karins har man uppnått en täckning på cirka 50 procent. 

Det nationella vaccinationsregistret får uppgifterna om vilka vaccinationer som getts från patientdatasystemet.  

Källor:

  • THL (på Finska)