Skip to main content

Gästblogg: Cancer orsakad av HPV kan utrotas genom vaccination

25.08.2023

Katja Kero

Ett av spetsprojekten inom Europeiska unionens cancerprogram syftar till att utrota cancer orsakad av humant papillomvirus (HPV) inom EU senast år 2030. EU:s mål är en vaccinationstäckning på över 90 % för flickor och en betydande ökning för pojkar. 

HPV medför en stor sjukdomsbörda. Omkring 80 % av alla människor kommer att få en HPV-infektion någon gång under sin livstid, om de inte vaccineras. Infektionen läker ofta, men för vissa blir den långvarig och leder till förstadier av cancer och, om den lämnas obehandlad, till cancer. 

HPV-infektion kan orsaka flera cancerformer

Förutom cancer i livmoderhalsen, orsakar HPV-infektion cancer i könsorgan, inklusive vulva, vagina, penis och anus. Ungefär en tredjedel av huvud- och halscancer orsakas av HPV. HPV-prevalensen är högst vid cancer i munsvalget (36–58%). HPV orsakar också kondylom och papillom. 

Storskalig screening för livmoderhalscancer infördes i Finland på 1960-talet, då sambandet mellan HPV och cancer ännu inte var känt. Tack vare screeningprogrammet minskade antalet fall av cancer i livmoderhalsen dramatiskt. Screeningen har därför flyttat fokus från cancer i livmoderhalsen, till behandling av dess förstadier. I Finland är det årliga antalet behandlingar av förstadier till cancer i livmoderhalsen cirka 3000. Dessutom finns det cirka 30 000 screeningpositiva patienter som följs upp. Trots screeningsystemet syns det nu en förnyad ökning av cancer i livmoderhalsen, särskilt hos unga vuxna. Under år 2021 upptäcktes 212 nya fall. 

Det är bra att notera att screening endast erbjuds för cancer i livmoderhalsen. Möjligheterna att organisera screening för andra HPV-relaterade cancerformer, t.ex. peniscancer, analcancer eller cancer i munhålan, är få. 

Vaccination förebygger cancer och dess förstadier

Betydelsen av HPV-infektion som en orsak för cancer i livmoderhalsen, föreslogs på 1970-talet, men först år 1995 förklarade International Agency for Research on Cancer (IARC) papillomviruset som cancerframkallande. Uppfinningen ansågs vara betydelsefull eftersom den möjliggjorde utvecklingen av ett vaccin för att förebygga HPV-relaterade sjukdomar. 

Den tyske virologen, Harald zur Hausen, tilldelades Nobelpriset i medicin år 2008 för sin forskning som lett fram till HPV-vacciner. Finländarna har också varit aktiva deltagare i HPV-forskningen. Forskarparet, professorerna Stina och Kari Syrjänen, är välkända inom den internationella HPV-forskningen, särskilt som respekterade, banbrytande forskare inom oral HPV sedan 1970-talet. 

Utveckling och introduktion av vaccinet har varit en framgångssaga. Det har skapat hopp om att kunna utrota HPV-infektion och dess relaterade sjukdomar, som är kostsamma och orsakar mänskligt lidande. Även om screening för cancer i livmoderhalsen är viktigt, handlar det redan om att behandla sjukdomen. 

Vaccination är å andra sidan en förebyggande åtgärd som riktar in sig på orsaken till cancer och gör det möjligt att förhindra förstadier till cancer och utveckling av cancer. Det första HPV-vaccinet godkändes år 2006. Screening behövs dock som komplement till vaccinationsprogrammet, även om den skulle kunna minskas betydligt för dem som har vaccinerats.

Över 500 miljoner doser HPV-vaccin har getts

Det finns mer forskningsdata om HPV-vaccinets effekt och säkerhet än om något annat vaccin. Mer än 500 miljoner doser av HPV-vacciner har administrerats över hela världen. I Finland erbjuds alla barn och ungdomar lika tillgång till HPV-vaccin. Det finska vaccinationsprogrammet startade år 2013 och pojkar inkluderades i programmet år 2020.  

För närvarande ligger vaccinationstäckningen i Finland långt under EU:s mål. Det finns också betydande regionala skillnader i vaccinationstäckningen. En hög vaccinationstäckning för alla kön skulle dock vara avgörande för att uppnå ett gott flockskydd och utrota HPV-relaterade sjukdomar. 

Författare:
Katja Kero
Medicine doktor och specialläkare i gynekologi och obstetrik samt psykoterapeut. Medlem i det nationella HPV-nätverket.