Skip to main content

Ett nytt vaccin mot kikhosta utvecklas

11.08.2016

Kikhosta är en allvarlig sjukdom, för spädbarn kan den vara till och med livsfarlig. På grund av den minskade vaccinationstäckningen och det faktum att bakterien som orsakar kikhosta har förmågan att ändras har antalet sjukdomsfall ökat under de senaste åren, även i utvecklade länder. I Finland är situationen, jämfört med övriga europeiska länder, tillsvidare bra tack vare aktiv förstärkningsvaccination.

Den internationella forskargruppen PERISCOPE har beviljats 28 miljoner euro för att finansiera utvecklandet av ett nytt vaccin mot kikhosta. Målet är att skapa ett nytt vaccin med hjälp av modern genteknologi. Från Finland deltar en forskargrupp vid Åbo universitet, ledd av Qiushui He och Jussi Mertsola, vars forskning i kikhosta ur ett globalt perspektiv är av toppklass. Åbobornas uppgift är att undersöka det immunförsvar vaccinet åstadkommer och gå igenom fallen av kikhosta i Finland. För att kunna utveckla ett nytt vaccin måste man lära sig förstå sjukdomsalstrarbakterien och infektionens mekanismer bättre än idag.

Läs mer om kikhosta och vaccinationer.

Källa: