Skip to main content

En boosterdos av coronavirusvaccinet rekommenderas för vissa riskgrupper

01.09.2023

rokottautuminenInstitutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att grupper, som löper risk för allvarlig coronavirussjukdom, får en boosterdos av coronavirusvaccinet på hösten 2023 med ett nytt XBB.1.5 variantvaccin, när det har fått marknadsföringstillstånd. Boosterdosen på hösten rekommenderas för alla som är 65 år och äldre, de som är 18 år och äldre som tillhör medicinska riskgrupper, och de som är 12 år och äldre som är allvarligt immunbristfälliga. THL uppskattar att coronavirusvaccinerna kommer att anlända till Finland före början av november, och coronavirus- och influensavaccinerna kan då ges samtidigt.

En boosterdos på hösten rekommenderas för social- och hälsovårdspersonal endast om de tillhör målgruppen för boosterdosen på grund av sin ålder eller nån underliggande sjukdom. Det finns inga medicinska skäl för boosterdoser för alla social- och hälsovårds yrkesverksamma, eftersom XBB.1.5-vaccinerna inte förväntas ge ett betydande skydd mot mild coronavirussjukdom eller infektioner.

Enligt THL är den nya varianten sannolikt inte farligare än de tidigare, och Finlands epidemiska situation har varit lugn på sommaren. Cirka 90% av de coronavirusvarianter som upptäckts i Finland och runt om i världen har varit XBB-undervarianter.
För närvarande sprider sig omikronvariantens undervariant EG.5 snabbt, den upptäcktes första gången i februari 2023. Dess andel av alla observationer har ökat särskilt i Kina, USA och Sydkorea, och i augusti hade den upptäckts i 51 länder. I Finland upptäcktes EG.5-varianten för första gången i början av juni och dess andel av alla observationer i juli var cirka 5%. THL uppskattar att XBB-anpassade vacciner troligen ger ett bättre skydd mot infektioner orsakade av nya XBB-varianter än vacciner baserade på tidigare omikronvarianter.

Källor: