Skip to main content

Digitalt vaccinationskort har brett understöd

11.11.2020

Den primära informationskällan för vaccinationer är fortfarande ett vaccinationskort som fylls i för hand. I en enkät fick ett digitalt vaccinationskort, som anslutits till Kanta-tjänsten, ett  starkt understöd bland finländarna: 87 procent var för reformen. Digitalisering av vaccinationsuppgifterna underlättar kontrollen av egna vaccinationsuppgifter och även arbetet inom sjuk- och hälsovården.

Av enkäten som gjordes på våren framgår det att endast 51 procent av finländarna har sparat uppgifterna om sina vaccinationer. Över 35 procent av finländarna vet inte var de kan kontrollera sina aktuella vaccinationsuppgifter.

Ibland är det omöjligt att kontrollera vaccinationsuppgifterna

Nya vaccinationsuppgifter finns redan Kanta-tjänsten. En utmaning är dock att uppgifterna i tjänsten inte är kompletta. Största delen av vaccinationsuppgifterna före införandet av Mina Kanta-sidorna  saknas, och en del privata aktörer registrerar ännu inte sina vaccinationsuppgifter i Kanta. Även sättet att registrera vaccinationer varierar.

- Det är tidskrävande att utreda vaccinationer före införandet av Kanta för både hälsovårdare och kunder. Ofta saknas också vaccinationsuppgifter om invandrare, och ibland är det omöjligt att utreda dem, berättar Helena Lamberg från Hälsovårdarförbundet.

Lättare att sköta vaccinationsskyddet med digitalt vaccinationskort

Enligt enkäten ansåg tre av fyra att de skulle sköta sitt vaccinationsskydd bättre, om uppgifterna fanns i Kanta-tjänsten.  Största delen av finländarna vill ha en påminnelse när det dags att ta en boosterdos. Det digitala systemet kunde utvecklas så att påminnelser skulle skickas till exempel per sms. Ett digitalt vaccinationskort skulle också underlätta sjuk- och hälsovårdens arbete, eftersom man då kunde kontrollera om stelkrampsvaccinet fortfarande gäller till exempel i samband med olyckor

Enkäten utfördes av Taloustutkimus på beställning av Lääketietokeskus. Enkäten genomfördes 9–17.3.2020, och sammanlagt 1 004 finländare i åldern 15–79 intervjuades. Enkätens felmarginal för hela urvalet är högst 3,2 procentenheter i bägge riktningarna.

Källa

Riksdagens vaccinationsgrupps webbinarium Sähköinen rokotuskortti – nyt! 15.10.2020.