Skip to main content

Det nationella vaccinationsprogrammet mot hepatit B utvidgas

22.11.2016

Målgruppen för vaccinationer mot hepatit B utvidgas från och med november till att gälla tre nya barngrupper samt män som har sex med män. Vaccinet mot hepatit B förebygger allvarlig leverinflammation orsakad av virus.

Vaccinet erbjuds i framtiden till barn som föds i Finland vars föräldrar är hemma från ett land där hepatit B är allmänt förekommande. Även nyfödda vars mammor är smittade med hepatit C får i framtiden vaccinet. Dessutom får alla de under 5 år gamla barn i daghem i vars grupp finns barn som smittats med hepatit B vaccinet avgiftsfritt.

Det finns inte ett stort antal bärare av viruset hepatit B, men det är ändå viktigt att skydda särskilt barn mot smitta. Den som smittas som barn blir enkelt bärare av viruset för resten av sitt liv.

Man känner till att sex mellan män utgör en risk för hepatitsmitta. Finland har varit ett av de sista länderna i Västeuropa där man inte har erbjudit avgiftsfria vaccinationer mot hepatit B till män som har sex med män. I Finland konstateras årligen cirka 270 fall där personer har smittats av hepatit B utomlands.

Källa:

  • THL (på finska)