Skip to main content

Influensavaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet har inletts

14.11.2017

I november inleddes de avgiftsfria influensavaccinationerna runt om i Finland. Influensavaccination är särskilt viktig för alla som har fyllt 65 år, gravida och personer med kroniska sjukdomar. 

Berättigade till avgiftsfri vaccination är:

  • Barn under 3 år
  • Personer över 65 år
  • Gravida
  • Personer som på grund av sin sjukdom eller behandling hör till en riskgrupp
  • Närstående till ovan nämnda personer för vilka influensa utgör en allvarlig hälsorisk.
  • Personal inom social- och hälsovården samt inom läkemedelsförsörjningen.
  • Män som inleder sin militärtjänstgöring och kvinnor som inleder sin frivilliga militärtjänstgöring.

Hanna Nohynek, överläkare vid THL, berättar att hög ålder, graviditet och kroniska sjukdomar försvagar kroppens motståndskraft. Nedsatt motståndskraft ökar för sin del risken att insjukna i allvarlig influensa och följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Å andra sidan är vaccinationens effekt bristfällig om kroppens motståndskraft är nedsatt. Vaccination av närstående till personer med nedsatt motståndskraft, det vill säga de som bor i samma hushåll och regelbundet umgås, ger ett extra skydd.  

Med tanke på att minska spridningen av influensa är det även viktigt att vaccinera personal inom social- och hälsovården. På grund av sitt arbete är risken stor att de insjuknar i influensa och genom att låta vaccinera sig skyddar de även sina patienter, kunder, kollegor och närstående.

Även barn sprider effektivt influensa och därför kan man genom att vaccinera barnen förebygga att familjemedlemmar insjuknar. Vaccinet skyddar även barnet mot följdsjukdomar som orsakar många läkarbesök, antibiotikakurer och sjukhusvård.

Alla som är berättigade till avgiftsfri vaccination kan låta vaccinera sig på den egna hälsostationen. Man kan även vaccineras på sjukhus, vårdhem och i samband med hemvårdens besök.

Om du inte hör till de ovan nämnda grupperna kan du skaffa vaccinet via företagshälsovården som arbetsgivaren betalar, på egen bekostnad via den privata hälsovården eller på egen bekostnad på den egna hälsostationen (be då hälsostationen om ett recept på förhand, köp vaccinet på apoteket och besök hälsostationen för att vaccineras). Skolelever och studerande kan boka tid för vaccination hos den egna skol- eller studenthälsovårdaren. 

Källor: