Skip to main content

HPV-vaccinet för flickor ökar inte risken att insjukna i autoimmuna sjukdomar

20.08.2018

Institutet för hälsa och välfärd THL lät genomföra en studie om HPV-vaccinet som getts till flickor under åren 2013–2015. I studien utreddes vaccinets risk att öka autoimmuna sjukdomar. Antalet flickor som undersöktes var ungefär 241 000 och av dem tog cirka hälften, 56 procent, vaccinet. HPV-vaccinet förebygger HPV-virussmitta och de förstadier till cancer i livmoderhalsen som den orsakar.

Av studien framgick det att risken att insjukna inte är större hos flickor som vaccinerats i åldern 11–15 år än hos jämnåriga flickor som inte fått HPV-vaccinet. "I studien granskades riskförhållandet för 38 sjukdomar. I gruppen invaldes sjukdomar för vilkas del det har framförts misstankar om att vaccinering eventuellt ökar förekomsten av dem", berättar överläkare Hanna Nohynek på THL.

Ett problem var dock att flera sjukdomar som undersöktes är mycket sällsynta och av den anledningen så var fallen alltför få för att göra tillförlitliga statistiska analyser och dra slutsatser. Enligt Nohynek är studien dock riktgivande och om det hade förekommit en märkbar ökning i sjukdomarna skulle detta ha upptäckts.

Av studien framgick dock en ökad risk för vissa sjukdomar, exempelvis Guillain-Barrés syndrom, dvs. en inflammation av nervrötter, knölros på framsidan av underbenen och myosit som ger upphov till framskridande muskelsvaghet. Observationerna är dock så få att det är omöjligt att bedöma om ökningen är märkbar.

Av studien framgick även vissa sjukdomar som förekom mer sällan hos de vaccinerade, till exempel kroniskt smärtsyndrom. Det är dock inte möjligt att dra några slutsatser om det skydd som vaccinet ger eftersom observationerna var fåtaliga. Även av dessa orsaker fortsätter studien. 

Källor: