Skip to main content

Coronavirusvaccinering rekommenderas också för 12-15-åringar samt för gravida

14.09.2021

koronavirusrokote

Ändringen av statsrådets beslut gällande covid-19-vaccineringar trädde i kraft den 9.8.2021, och nu erbjuds frivilliga, kostnadsfria coronavirusvaccin också åt alla 12–15-åringar. Tidigare har vaccin erbjudits åt alla ungdomar över 16-år samt åt 12–15-åringar i riskgrupperna. Den unga kan själv besluta om vaccineringen ifall att hälsovårdsexperten anser att hen är kapabel att göra självständiga beslut och den unga vill göra beslutet själv. I annat fall behövs vårdnadshavarens godkännande för vaccineringen. 

Även bland unga kan coronavirus ge upphov till sjukdomstillstånd som kräver sjukhusvård, förlängda symptom samt följdsjukdomar, även om en allvarlig sjukdomsbild är ovanlig bland friska unga. Med hjälp av vaccinering kan den unga, förutom att skydda sig själv, skydda sina närmaste från coronavirussjukdom och speciellt dess allvarligare former. Dessutom minskar vaccineringarna behovet av olika begränsningsåtgärder gällande barn och unga.

I de kliniska undersökningarna, som utfördes före försäljningstillståndet beviljades, visade sig effekten mot sjukdomen med symptom vara utmärkt hos unga och biverkningarna var likadana som hos vuxna. De vanligaste biverkningarna var lindriga och övergående, såsom rodnad, svullnad och smärta vid injektionsstället, huvudvärk, trötthet, muskelvärk, frossa eller feber. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar även coronavaccinering åt alla gravida, eftersom virusets deltamutering som lätt sprids, ökar risken för coronavirussjukdom och speciellt dess allvarligare form. Mammans risk att insjukna allvarligt ökar pga. förändringarna i kroppen och dessutom kan coronavirussjukdomen öka risken för en för tidig förlossning.

Babyn kan också gynnas av vaccineringen eftersom antikropparna, som vaccineringen ger upphov till, kan flyttas från mamman till fostret och då i viss mån skydda den nyfödda. Risken att mamman smittar babyn är också mindre om mamman är vaccinerad.

Källor