Skip to main content

Man glömmer lätt förstärkningsvaccinationerna – hjälp av Kanta-arkivet i framtiden?

01.08.2017

Få vuxna kommer ihåg att sköta om att deras vaccinationer förnyas. Problemet betonas vad gäller vaccinerna mot difteri och stelkramp, som borde förnyas med 10 års intervall. Att inte förnya vaccinationen utgör en risk när det sommartid uppstår sår och man kommer i kontakt med jord. Man upptäcker vanligtvis att man har glömt förstärkningsvaccinet i samband med en olycka, hälsogranskning eller inför en resa. När man reser utomlands är det skäl att kontrollera att man har ett gällande vaccinationsskydd, även till exempel mot mässling och polio.

Enligt en undersökning som Lääketietokeskus har låtit utförs har hälften av finländarna inte ett aktuellt vaccinationskort och 44–74 procent av befolkningen har ett gällande vaccinationsskydd. Att utreda vaccinationsuppgifterna är en utmaning, eftersom uppgifterna är spridda enligt på vilka offentliga och privata verksamhetsställen inom hälsovården personen har vaccinerats.

Nu hoppas man att Patientdataarkivet i Nationella hälsoarkivet (Kanta) ska göra det enklare att även hantera vaccinationsuppgifter. I framtiden kommer vaccinationerna att registreras i Patientdataarkivet. Man utarbetar nu en sammanfattningsvy, där patienten kan kontrollera sina vaccinationer.

Källor och mer information

  • HS (på finska)
  • YLE (på finska)