Skip to main content

Endast varannan finländare har koll på sina vaccinuppgifter

25.06.2020
Endast 51 procent av finländarna har koll på sina egna vaccinuppgifter. Detta framgår ur en färsk enkätundersökning. Utöver det uppger 35 procent av finländarna att de inte vet var det går att kolla upp sina uppdaterade vaccinuppgifter.
 
Trots att digitaliseringen av hälsouppgifter utvecklats på många fronter är den primära informationskällan för vacciner fortfarande det för hand gjorda vaccinkortet. Ett digitalt vaccinkort som skulle bifogas i Omakanta-tjänsten skulle enligt en ny enkätundersökning ha ett starkt stöd bland finländarna. Merparten av finländarna stöder reformen, sammanlagt 87 procent.
 
Enkätundersökningen verkställdes av Taloustutkimus enligt uppdrag av Lääketietokeskus. Enkäten genomfördes 9 – 17.3.2020, där sammanlagt 1004 15 – 79 åriga finländare intervjuades. Undersökningens felmarginal av hela urvalet är +/- 3,2 procentenheter.