Skip to main content

Det är lättare att värna om sitt vaccineringsskydd med hjälp av ett digitalt vaccineringskort

12.09.2022

En undersökning visar att det med hjälp av ett digitalt vaccineringskort skulle vara möjligt att förbättra täckningen av vaccinationer. 79 % av finländarna tror, att man skulle ta bättre hand om sina vaccineringar om vaccinationsuppgifterna skulle finnas t.ex. på ett digitalt vaccineringskort i Mina kanta -tjänsten. Dessutom önskar nio av tio (91 %) att man skulle få en påminnelse då det är dags att ta en boosterdos av något vaccin.

För tillfället vet en femtedel av finländarna inte vilka vaccin som de borde ha fått eller som det rekommenderas att man får. Mindre än en femtedel (18 %) av finländarna känner inte heller till var man kan kontrollera vaccinerna man fått. Kunskapen har dock ökat, eftersom motsvarande siffra år 2020 var t.o.m. 35 %.

Enkäten utfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Lääketietokeskus. Enkäten gjordes 23.5-1.6.2022 och sammanlagt 1002 finländare i åldern 15-79 år intervjuades. Undersökningens felmarginal på hela urvalet är som mest +/- 3,2 procentenheter.