Skip to main content

Coronaviruspandemin har minskat antalet besök på rådgivningen – undantagstillståndet påverkar vaccinationstäckningen

05.06.2020

Coronaviruspandemin har minskat antalet besök på mödra- och barnrådgivningen. Efter att undantagstillståndet infördes förflyttades personal i flera kommuner från förebyggande service för barn och familjer till andra uppgifter. Rådgivningstjänsterna begränsades till endast gravida samt barn som ammas.

I början av april var antalet besök på mödrarådgivningen 27 procent och antalet besök på barnrådgivningen 45 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Till följd av de minskade besöken på barnrådgivningen har vaccinationstäckningen för 1,5 år gamla barn minskat avsevärt. Vaccinationstäckningen för första dosen av MPR-vaccinet (mässling, påssjuka och röda hund) har sjunkit med 7,8 procent i hela landet jämfört med året innan. I några landskap är minskningen rentav över 10 procent.

Källor: