Skip to main content

Vaccinationerna mot coronaviruset pågår – THL har preciserat vaccinationsordningen för riskgrupper

15.02.2021

Koronarokotukset käynnissä – THL tarkentanut riskiryhmien rokotusjärjestystä

Coronavirusvaccinationerna började i Finland i slutet av december 2020. Eftersom vaccinmängden är begränsad i början, baserar sig vaccinationsordningen på en medicinsk riskbedömning. Vaccinet erbjuds först åt hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19 patienter samt åt personal och klienter på dygnet runt boenden. Därefter vaccineras äldre personer och sedan riskgrupper.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har upprättat en prioritetsordning enligt vilken coronavirusvaccinet erbjuds åt personer med olika underliggande sjukdomar, dvs. som hör till riskgruppen. De underliggande sjukdomarna har indelats i två grupper. Den första gruppen omfattar sjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom och den andra gruppen sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Personer som hör till grupp 1 vaccineras först och därefter personer som hör till grupp 2.

Kommunerna ansvarar för ordnandet av vaccinationerna och informerar invånarna om var och när de kan bli vaccinerade. Information om hur coronavirusvaccinationerna framskrider finns på THL:s webbplats.

Källor