Skip to main content

Läkemedelsdagen firas den 16.3.2023 med temat "Nycklarna till läkemedelsbehandling – smidighet i din läkemedelsbehandlings-stig"

15.03.2023

Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal, som i år firas den 16 mars, med temat "Nycklarna till läkemedelsbehandling – smidighet i din läkemedelsbehandlings-stig". 

Flera olika faktorer påverkar smidigheten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, och alla kan göra sitt för att förbättra sin personliga läkemedelsbehandling. Vid användning av läkemedel, såsom även vacciner, är det viktigt att komma ihåg att de endast hjälper när de tas vid rätt tidpunkt, i rätt mängd och på rätt sätt.  

Smidigheten i läkemedelsbehandlingen kan förbättras på många olika sätt, varav ett är att upprätta sin egen läkemedelslista. Läkemedelslistan, det vill säga listan över läkemedel som används, är särskilt viktig om flera läkemedel används. Läkemedelslistan ger information om receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner, kosttillskott, naturprodukter och läkemedelsallergier. På listan anges namn, indikationer och doseringar för de produkter som används. Det finns möjlighet att be om råd för upprättandet av en läkemedelslista från både sjukvård och apotek. 

Läkemedelslistan kan göras upp på papper eller underhållas elektroniskt. En utskrivbar läkemedelslista kan till exempel skrivas ut från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats och en elektroniskt upprättad läkemedelslista finns tillgänglig i webbtjänsten Lääkekortti.fi. Du kan antingen skriva ut en sammanfattning av receptbelagda läkemedel från Mina Kanta-sidorna eller begära den från mottagningen eller apoteket. Läkemedelslistan bör kontinuerligt uppdateras om läkemedlen ändras, och regelbundet kontrolleras av en läkare, sjukvårdare, provisor eller farmaceut. Dessutom vore det viktigt att alltid ha läkemedelslistan med sig vid besök inom vården eller till apoteket.  

Läkemedelslistan hjälper att hantera läkemedelsbehandlingen som helhet, identifiera överlappande läkemedel och upptäcka oförenliga läkemedel. Registreringen av vacciner i läkemedelslistan skulle sannolikt också förbättra vaccinationstäckningen, för enligt en undersökning som utfördes förra året på webbplatsen rokotustieto.fi, tror 79 % av finländarna att de skulle ta bättre hand om sin egen vaccinationstäckning om de kunde hitta vaccinationsinformationen elektroniskt, till exempel på ett vaccinationskort i Mina Kanta-sidorna. Förbättrandet av smidigheten och säkerheten vid läkemedelsbehandling börjar alltid med information.  

Källor:

https://www.fimea.fi/web/sv/utveckling/lakemedelsinformation/lakemedelsdagen  

https://www.fimea.fi/documents/160140/762468/Ohjeita+turvalliseen+l%C3%A4%C3%A4kehoitoon+-opas+2023.pdf/cb2a60b1-db7b-8c34-246e-0f7231673478?t=1675663937026 (på finska)