Hyppää pääsisältöön

Lääkehoidon päivää vietetään 16.3.2023 teemalla "Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi"

15.03.2023

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jota vietetään tänä vuonna 16.3. teemalla "Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi". 

Useat eri seikat vaikuttavat lääkehoitopolun sujuvuuteen ja turvallisuuteen, ja jokainen voi omalta osaltaan parantaa henkilökohtaista lääkehoitopolkuaan. Lääkkeiden, kuten myös rokotteiden kohdalla on tärkeää muistaa, että ne auttavat vain, kun niitä otetaan oikeaan aikaan, oikea määrä ja oikealla tavalla.  

Lääkehoidon sujuvuutta voidaan parantaa monin eri keinoin, joista yksi on oman lääkityslistan laatiminen. Lääkityslista eli lista käytössä olevista lääkkeistä on tärkeä erityisesti, jos käytössä on useita lääkkeitä. Lääkityslistaan kerätään tiedot käytössä olevista resepti- ja itsehoitolääkkeistä, rokotteista, ravintolisistä, luontaistuotteista sekä lääkeaineallergioista. Listalle merkitään käytössä olevien valmisteiden nimet, käyttöaiheet ja annostukset. Lääkityslistan laatimiseen on mahdollista pyytää neuvoa sekä terveydenhuollosta että apteekeista. 

Lääkityslistan voi tehdä paperille tai sitä voi ylläpitää sähköisesti. Esimerkiksi tulostettavan lääkityslistan voi hankkia Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean verkkosivuilta ja tietokoneella laadittava lääkityslista löytyy Lääkekortti.fi -verkkopalvelusta. Yhteenvedon reseptilääkkeistä voi joko tulostaa Omakanta-palvelusta tai pyytää vastaanotolta tai apteekista. Lääkityslistaa tulisi päivittää jatkuvasti lääkitysten muuttuessa, ja lääkärin, hoitajan, proviisorin tai farmaseutin olisikin hyvä tarkistaa lääkityslistan ajantasaisuus säännöllisesti. Lisäksi lääkityslista olisi tärkeää pitää aina mukana terveydenhuollossa tai apteekissa asioidessa.  

Lääkityslista auttaa hallitsemaan lääkehoidon kokonaisuutta, tunnistamaan päällekkäisiä lääkityksiä sekä havaitsemaan yhteensopimattomia lääkkeitä. Rokotteiden kirjaaminen lääkityslistaan parantaisi todennäköisesti myös rokotuskattavuutta, sillä viime vuonna rokotustieto.fi -verkkosivustolle tehdyn tutkimuksen mukaan 79 % suomalaisista uskoo, että omasta rokotussuojasta pidettäisiin parempaa huolta, jos rokotustiedot löytäisi esimerkiksi sähköisesti rokotuskortista Omakannasta. Lääkehoidon sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen alkaakin aina tiedosta.  

Lähteitä:

https://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laakehoidon-paiva  

https://www.fimea.fi/documents/160140/762468/Ohjeita+turvalliseen+l%C3%A4%C3%A4kehoitoon+-opas+2023.pdf/cb2a60b1-db7b-8c34-246e-0f7231673478?t=1675663937026