Skip to main content

Finländarna tycker att vaccinering är viktigt för att förhindra allvarliga sjukdomar

23.09.2022

Illustrated people with hearts in their arms indicating vaccination

Enligt en undersökning anser sgs alla (96 %) av finländarna att vaccinering är viktigt för att förhindra allvarliga sjukdomar.

Särskilt personer med högre skolning, samt personer i åldern 50-79 år, ansåg att vaccinering är viktigt. En femtedel av finländarna vet ändå inte vilka vaccinationer man borde ha eller vilka som det rekommenderas att man tar. Enligt undersökningen tycks vetskapen om nödvändiga vaccinationer öka med åldern.

Enkäten utfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Lääketietokeskus. Den utfördes 23.5-1.6.2022 och sammanlagt 1002 finländare i åldern 15-79 intervjuades. Felmarginalen på hela samplet är +/- 3,2 % som mest.

Det finns många olika källor för information gällande vaccinering och sjukdomar som man kan bekämpa med dem. En del publicerar dock felaktig och missvisande information. Därför är det viktigt att söka information från pålitliga källor, såsom t.ex. Lääketietokeskus webbtjänst Rokotustieto.fi.

 

Läs mer:

Finländarna ställer sig positivt till vaccinationer