Skip to main content

Influensavaccinationerna av riskgrupper har inletts – under coronaviruspandemin är det särskilt viktigt att vaccinera sig

20.11.2020

Största delen av kommunerna inledde influensavaccinationerna i början av november. Det är särskilt viktigt att låta sig vaccineras, eftersom risken för allvarlig sjukdom ökar om man insjuknar i influensa och corona samtidigt.

Personer som hör till riskgrupper får influensavaccin gratis via sin hälsocentral. Andra kan vaccinera sig på egen eller eventuellt företagshälsovårdens bekostnad.

Avgiftsfri vaccination ges åt alla

•    som fyllt 65 år

•    barn i åldern mellan 6 månader och 6 år

•    gravida

•    personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgrupper

•    närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa

•    personer inleder beväringstjänst eller frivillig militärtjänst

•    anställda inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen.

Hälsocentralerna meddelar om vaccineringstiderna och -platserna i sina regioner. Vaccinationsarrangemangen planeras så att vaccinationen kan genomföras på ett säkert sätt under pandemin.

Källa: