Skip to main content

Den internationella vaccinationsveckan firas i år under temat Long Life for All

24.04.2022

Den internationella vaccinationsveckan hålls den sista veckan i april (24-30 april). Syftet med veckan är att skydda människor i alla åldrar från sjukdomar genom att främja användningen av vacciner. Vaccinering räddar miljontals liv varje år och är känt för att vara en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva hälsoåtgärderna i världen. 

I år har vaccinationsveckan temat Long Life for All. Smittosjukdomarna kan vara allvarliga, de kan ha svåra följdsjukdomar och de kan t.o.m. leda till döden. Genom vaccinering skapas immunitet mot sjukdomarna och lidandet, förorsakat både av sjukdomarna och eventuella följdsjukdomar och komplikationer, minskar. Dessutom har vaccineringar en stor betydelse då det gäller att minska barndödligheten.

Följ kampanjen på sociala medier: #LongLifeforAll

Läs mer