Skip to main content

Coronavaccinationerna förhindrade över 7300 coronarelaterade dödsfall i Finland till utgången av mars 2022

23.01.2023

Nainen saa koronarokotteen

Enligt en preliminär analys, gjord av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL), uppskattas ca 7300 dödsfall ha kunnat undvikas med hjälp av coronavaccinationer, under tiden 27.12.2020-31.3.2022. Dessutom kan vaccinationerna ha förhindrat över tusen dödsfall, där coronan kunde ha varit en bidragande orsak. 

Uppgifterna framgår ur THL:s ännu opublicerade registeranalys. Enligt analysen förhindrade vaccinationerna särskilt över 70-åringars och andra personers som hör till riskgrupperna, men också yngre personers, död. Till exempel bland 30–39-åringar som inte hör till riskgrupper, kunde ca 30 dödsfall undvikas. 

Enligt analysen är den tredje vaccindosen effektiv speciellt vid förhindrandet av coronadödsfall bland åldringar. Den tredje dosen förhindrade ca 1300 dödsfall speciellt för över 70-åringar, men minskade bara något dödsfallen bland friska personer under 60 år. 

Coronavaccinationer har getts åt befolkningen sedan december 2020. Åt 18–59 åriga personer utanför riskgrupperna rekommenderas tre vaccindoser och åt 60–64 åringar rekommenderas fyra vaccindoser. Åt personer i riskgrupperna, samt åt alla 65 år fyllda, rekommenderas en boosterdos av den senaste coronavariantens skräddarsydda vaccin oberoende av tidigare doser. 

THL fortsätter med att följa upp coronavaccinernas effektivitet under de kommande åren, bl.a. gällande de nya coronavarianterna samt de nya skräddarsydda coronavaccinerna som togs i bruk senaste höst. Informationen används vid utformningen av coronavaccinationsrekommendationerna.

 

Källor:

Institutet för hälsa och välfärd
Mediuutiset