Skip to main content

Vaccinationsskyddet mot stelkramp bör förstärkas regelbundet även som vuxen

26.06.2020

Stelkramp är en allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Clostridium tetani. Om bakterien hamnar i sår frigör den nervgift som sprids till det centrala nervsystemet, vilket kan förlama andningen med livsfarliga konsekvenser. Bakterien förekommer allmänt i jordmånen, och därför kan man bli smittad av mylla som kommer i kontakt med ett sår till exempel i samband med trädgårdsarbete. Även djurbett kan leda till smitta.

Sjukdomen kan effektivt förebyggas genom vaccinationer. Stelkrampsvaccinationerna ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, och barnen får vaccinet på rådgivningen och i skolan. Även vuxna bör dock förstärka sitt stelkrampsskydd. Stelkrampsskyddet bör förstärkas vid 25, 45 och 65 års ålder. Därefter ska vaccinationen förnyas med tio års mellanrum.

Stelkramp smittar inte från en människa till en annan. Risken för smitta beror därför inte på om andra har vaccinerats eller inte, och vaccinationer medför inte flockskydd. Man kan skydda sig mot sjukdomen endast genom att själv ta vaccinet och se till att vaccinationsskyddet är i skick.

Källa: