Hyppää pääsisältöön

Haittavaikutukset

Koronarokotteiden, kuten muidenkin rokotteiden sekä lääkevalmisteiden, käyttöön saattaa liittyä haittavaikutuksia. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan niitä koe, tai haittavaikutukset ovat hyvin lieviä ja ohimeneviä.

Myös vakavia haittavaikutuksia saattaa ilmetä. Lääketutkimuksissa on mukana vain rajallinen määrä potilaita, eivätkä harvinaisimmat haittavaikutukset välttämättä ilmene tutkittavilla. 

Tieto rokotteiden ja lääkkeiden tehosta ja turvallisuudesta laajenee ja tarkentuu sitä myötä, kun niitä käytetään isommilla ihmisjoukoilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikista mahdollisista haittavaikutuksista kertyy tietoa. Sen perusteella lääkeyritykset ja viranomaiset tekevät jatkuvaa turvallisuusseurantaa. 

Seurannan pohjalta kertyy myös tietoa siitä, esiintyykö tiettyjä haittavaikutuksia esimerkiksi jollakin väestöryhmällä enemmän tai lisääntyykö jo tunnettujen haittavaikutusten määrä aiemmin havaitusta. Tämän tiedon pohjalta voidaan rajata lääkevalmisteen tai rokotteen käyttöä ja varmistaa niiden turvallinen ja oikea käyttö.

Ilmoituksen epäillystä lääkkeen tai rokotteen haittavaikutuksesta voi tehdä kuka tahansa haittavaikutuksen tietoonsa saanut henkilö, myös lääkkeen käyttäjä tai rokotettu henkilö. Pelkkä epäily lääkkeen haitallisesta vaikutuksesta riittää ilmoituksen tekemiseen. Ilmoitukset tehdään Suomessa joko Fimealle tai lääkevalmisteen tai rokotteen myyntiluvanhaltijalle.

Lue lisää lähteistä

Page published 20.04.2021 | Page edited 29.10.2021