Hyppää pääsisältöön

Tietoa sivustosta

Rokotustieto.fi-verkkopalvelu on toteutettu osana Luotettavaa tietoa rokotteista -kehittämisprojektia vuonna 2014.

Lääkeinformaatioverkosto logo

Luotettavaa tietoa rokotteista on Lääketietokeskuksen (nykyisen Pharmacan) ja yhteistyökumppaneiden kehittämisprojekti, joka toteutetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean koordinoiman Lääkeinformaatioverkoston toimintaperiaatteiden ja lääkeinformaatiostrategian 2012-2020 tavoitteiden mukaisesti. Projektille on myönnetty käyttöön Lääkeinformaatioverkoston logo ja tunnuslause 7.3.2014. Projektissa tuotetaan helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa rokotteista sähköisiin kanaviin. 

Rokotustieto.fi-palvelu on tuotettu yhdistysten (kolmas sektori) ja yritysten (yksityinen sektori) yhteistyönä. Laaja edustus kolmannelta sektorilta on mahdollistanut terveydenhuollon eri ammattiryhmien osaamisen hyödyntämisen kaikkien suomalaisten parhaaksi. Rokotevalmistajien rahoituksella yhdistyssektorin osaaminen on pystytty paketoimaan ketterässä aikataulussa helppokäyttöiseksi palveluksi.

Palvelun toteuttamisen ovat mahdollistaneet seuraavat projektiin osallistuvat yhteistyötahot:

Yhdistykset ja järjestöt

Elinkeinoelämän keskusliitto logo Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä: yli 15 000 jäsenyritystä, joista 96 % pk-yrityksiä, joissa työskentelee noin 900 000 työntekijää. EK:n edustaja projektissa on asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.
Suomen yleislääkärit GFP ry logo Suomen yleislääkärit GPF ry valvoo yleislääkärien etuja ja kehittää perusterveydenhuoltoa. Terveyskeskuksissa työskentelee noin 3800 lääkäriä. GPF ry:ssä on noin 2300 yleislääkärijäsentä. Yhdistyksen edustaja projektissa on tk-lääkäri Kaarina Röning Kokkolan terveyskeskuksesta.
Suomen infektiolääkärit logo Suomen Infektiolääkärit ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta keskittyy infektiotautien erikoislääkärien täydennyskoulutukseen. Infektiolääkärit ry:ssä on noin 180 jäsentä. Yhdistuksen edustaja projektissa on lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Tarja Heiskanen-Kosma KYSistä.

Lääketeollisuus ry on Suomessa toimivan lääketeollisuuden etujärjestö. Lääketeollisuus ry:ssä on noin 40 jäsenyritystä. Yhdistyksen edustaja projektissa on erityisasiantuntija Mika Tuovinen.

Suomen sairaanhoitajat on sairaanhoitajien oma järjestö, joka tekee sairaanhoitajan työn arvoa näkyväksi, kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Suomen sairaanhoitajiin kuuluu lähes 50000 hoitotyön ammattilaista. Yhdistyksen edustaja projektissa on Helsingin kaupungin sairaalatoimintojen opetushoitaja Sari Roos.
Skooppi logo Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry ylläpitää ja kehittää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon aloilla toimivien henkilöiden ammattitaitoa sekä edistää alan tutkimusta ja kehitystä. Skooppiin kuuluu noin 200 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriä, terveydenhoitajaa, psykologia, hammaslääkäriä ja muuta alan ammattilaista. Yhdistyksen edustaja projektissa on koulu- ja neuvolalääkäri Anneli Ignatius Tuusulasta.
Suomen terveydenhoitajaliitto logo

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen etujärjestö.  STHL ry:hyn kuuluu 6500 terveydenhoitajaa, audionomia, alan opiskelijaa, opettajaa, tutkijaa ja johtajaa. Yhdistyksen edustaja projektissa on järjestöpäällikkö Annaleena Hakala.

Yritykset

GlaxoSmithKline logo  

 
 

 

 

 

Muut yhteistyökumppanit

  Kuulto Design on tehnyt Rokotustieto.fi-palvelun konseptisuunnittelun ja kuvasuunnittelun.
  KWD Digital on avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmään erikoistunut digitoimisto. KWD on tehnyt Rokotustieto.fi-verkkopalvelun visuaalisen ilmeen ja teknisen toteutuksen.
  Nórr Design on infografiikkaan erikoistunut suunnittelutoimisto. Nórr on suunnitellut projektissa julkaistavat infografiikat.
  Viestintävimma on freetoimittaja, terveystoimittaja Leena Filpuksen yritys. Viestintävimma on tuottanut sivuston tekstisisällöt.
Yle Uutiset logo Yle Uutiset on tuottanut palvelussa olevan rokotussuojatestin lähdekoodin (CC-BY-SA 4.0).

 

Page published 02.07.2015 | Page edited 10.06.2024