Tietoa sivustosta

Rokotustieto.fi-verkkopalvelu on toteutettu osana Luotettavaa tietoa rokotteista -kehittämisprojektia.

Lääkeinformaatioverkosto logo

Luotettavaa tietoa rokotteista on Lääketietokeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kehittämisprojekti, joka toteutetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean koordinoiman Lääkeinformaatioverkoston toimintaperiaatteiden ja lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden mukaisesti. Projektille on myönnetty käyttöön Lääkeinformaatioverkoston logo ja tunnuslause. Projektissa tuotetaan helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa rokotteista sähköisiin kanaviin. 

Rokotustieto.fi-palvelu on tuotettu yhdistysten (kolmas sektori) ja yritysten (yksityinen sektori) yhteistyönä. Laaja edustus kolmannelta sektorilta on mahdollistanut terveydenhuollon eri ammattiryhmien osaamisen hyödyntämisen kaikkien suomalaisten parhaaksi. Rokotevalmistajien rahoituksella yhdistyssektorin osaaminen on pystytty paketoimaan ketterässä aikataulussa helppokäyttöiseksi palveluksi.

Palvelun toteuttamisen ovat mahdollistaneet seuraavat projektiin osallistuvat yhteistyötahot:

Yhdistykset ja järjestöt

Elinkeinoelämän keskusliitto logo Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä: 16 000 jäsenyritystä, joista 96 % pk-yrityksiä, joissa työskentelee noin 980 000 työntekijää. EK:n edustaja projektissa on asiantuntijalääkäri Jan Schugk.
Suomen yleislääkärit GFP ry logo Suomen yleislääkärit GPF ry valvoo yleislääkärien etuja ja kehittää perusterveydenhuoltoa. Terveyskeskuksissa työskentelee runsaat 3800 lääkäriä. GPF ry:ssä on noin 2200 yleislääkärijäsentä. Yhdistyksen edustaja projektissa on tk-lääkäri Kaarina Röning Kokkolan terveyskeskuksesta.
Suomen infektiolääkärit logo Suomen Infektiolääkärit ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta keskittyy infektiotautien erikoislääkärien täydennyskoulutukseen. Infektiolääkärit ry:ssä on noin 150 jäsentä. Yhdistuksen edustaja projektissa on lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Tarja Heiskanen-Kosma KYSistä.

Lääketeollisuus ry on Suomessa toimivan lääketeollisuuden etujärjestö. Lääketeollisuus ry:ssä on noin 50 yritysjäsentä. Yhdistyksen edustaja projektissa on erityisasiantuntija Laura Labart.
Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien oma järjestö, joka tekee sairaanhoitajan työn arvoa näkyväksi, kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Sairaanhoitajaliitossa on lähes 50000 hoitotyön ammattilaista. Yhdistyksen edustaja projektissa on tutkija, opettaja Dinah Arifulla THL:stä.
Skooppi logo Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry ylläpitää ja kehittää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon aloilla toimivien henkilöiden ammattitaitoa sekä edistää alan tutkimusta ja kehitystä. Skooppiin kuuluu lähes 500 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriä, terveydenhoitajaa, psykologia ja hammaslääkäriä. Yhdistyksen edustaja projektissa on koulu- ja neuvolalääkäri Anneli Ignatius Tuusulasta
Suomen terveydenhoitajaliitto logo

STHL ry Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen etujärjestö.  STHL ry:hyn kuuluu 7500 terveydenhoitajaa, audionomia, alan opiskelijaa, opettajaa, tutkijaa ja johtajaa. Yhdistyksen edustaja projektissa on kehittämispäällikkö Aija Saarinen.

Yritykset

GlaxoSmithKline logo  

 
 

 

 

 

Muut yhteistyökumppanit

  Kuulto Design tekee graafisen suunnittelua ja teknistä piirtämistä. Kuulto Design on tehnyt Rokotustieto.fi-palvelun konseptisuunnittelun ja kuvasuunnittelun.
  KWD Digital on avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmään erikoistunut digitoimisto. KWD on tehnyt Rokotustieto.fi-verkkopalvelun visuaalisen ilmeen ja teknisen toteutuksen.
  Nórr Design on infografiikkaan erikoistunut suunnittelutoimisto. Nórr on suunnitellut projektissa julkaistavat infografiikat.
  Viestintävimma on freetoimittaja, terveystoimittaja Leena Filpuksen yritys. Viestintävimma on tuottanut sivuston tekstisisällöt.
Yle Uutiset logo Yle Uutiset on tuottanut palvelussa olevan rokotussuojatestin lähdekoodin (CC-BY-SA 4.0).
Sivu julkaistu 2.7.2015
Sivu päivitetty 30.9.2021