Hyppää pääsisältöön

Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa vaihtelua

26.05.2021

Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa vaihtelua

Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa näkyy vaihtelua ammattiryhmittäin ja alueittain. Määrällisesti eniten on rokotettu lähi- ja sairaanhoitajia. Suhteutettuna eri ammattikuntien kokoon lääkäreistä on kuitenkin rokotettu suurempi osa kuin hoitajista. 

THL:n selvityksen mukaan lähes 60 prosenttia lääkäreistä oli saanut rokotuksen. Röntgenhoitajista rokotuksen oli saanut 50 prosenttia, laboratoriohoitajista ja sairaanhoitajista runsaat 40 prosenttia ja kätilöistä ja terveydenhoitajista vajaat 40 prosenttia. Hammaslääkäreistä, hammashoitajista ja lähihoitajista rokotettuja oli vajaa kolmannes. Fysioterapeuteista ja suuhygienisteistä joka viides oli saanut rokotuksen.

Rokotuskattavuudessa on eroja myös sairaanhoitopiirien välillä. Suurimmat alueelliset erot näkyvät kätilöiden ja hammashuollon rokotuskattavuudessa. Kätilöistä rokotuksen oli saanut 15–74 prosenttia ja hammaslääkäreistä 8–67 prosenttia.

THL:n selvityksessä on huomioitu 15.4. mennessä annetut koronarokotukset.

Lähteet