Hyppää pääsisältöön

Neljä vinkkiä luotettavan lääketiedon arviointiin

14.03.2022

Lääketiedon määrä on kasvanut huimasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten kirjallista tietoa oli saatavilla hyvin niukasti ja digitaalista ei vielä lainkaan. Nykyisin tietoa on mahdollista etsiä kirjallisten tietolähteiden lisäksi internetissä, jonne kuka tahansa voi perustaa verkkosivuston ja tietojen oikeellisuutta ei valvota lainkaan.

Kriittisen ajattelun tärkeys korostuukin nyky-yhteiskunnassa tiedon suuren määrän ja sen ristiriitaisuuden vuoksi. Lääkkeisiin liittyvä tieto koetaan usein tärkeäksi ja hyvin henkilökohtaiseksi, sillä se liittyy vahvasti omaan terveyteemme ja hyvinvointiimme. Lisäksi oman lääkityksen tuntemus on yksi merkittävimmistä tekijöistä hoidon onnistumisen kannalta. Kuinka siis erotan luotettavat tietolähteet?

 

Vinkki 1: Omien käsityksiemme ja tunteiden tiedostaminen auttaa väärän tiedon torjunnassa

Kaikilla ihmisillä on taipumus uskoa sellaista tietoa, joka vahvistaa aiempia käsityksiä maailmasta, ja hylkiä omia käsityksiä vastaan sotivaa tietoa. On tärkeää miettiä, onko tieto oikeasti totta vai uskooko siihen vain sen vuoksi, että haluaa uskoa. Tunteisiin vetoaminen on yksi tehokkaimpia keinoja kiinnittää ihmisten huomio ja sitä käytetäänkin usein valeuutisten sekä muun harhaanjohtavan materiaalin yhteydessä. 

 

Vinkki 2: Lääketiedon tekijä sekä tietolähteen tavoitteet vaikuttavat merkittävästi tiedon luotettavuuteen

Tietolähteiden luotettavuutta arvioitaessa kannattaa selvittää, kuka tuottaa sisältöä. Tekijä- tai julkaisijatietojen puuttuminen antaa epäilyttävän vaikutelman luotettavuudesta. Yleisesti virastojen sekä asiantuntijaorganisaatioiden tekstiä voi pitää suhteellisen riippumattomana ja luotettavana. Yksityishenkilöiden tai aatteellisen yhteisön tuottama tieto voi kätkeä sisälleen ideologioita ja yrityksillä voi puolestaan olla kaupallisia tavoitteita. Valeuutiset ja salaliittoteoriat ovat usein globaaleja ilmiöitä, joita muokataan paikallisesti kulttuuriin sopiviksi.  Onkin oleellista pohtia, minkä vuoksi sisältö on tuotettu ja perustuuko se tutkittuun tietoon. Luotettavuutta lisäävät myös verkkosivustolla mainitut yhteystiedot ja asianmukaiset lähdetiedot.

 

Vinkki 3: Lääketiedon ajantasaisuus, sivustojen pysyvyys sekä tekstin täsmällisyys lisäävät luotettavuutta

Lääkkeisiin liittyvä tieto muuttuu ajan kuluessa uuden tutkimustiedon vaikutuksesta, minkä vuoksi on kiinnitettävä huomiota tiedon julkaisu- tai päivitysajankohtaan. Tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi tietolähteiden jatkuva päivittäminen onkin olennaista. On myös huomioitava, että pysyvillä ja yleensä käytettävissä olevilla sivustoilla tieto on luotettavampaa. Lisäksi luotettavan tekstin tunnusmerkkeinä voidaan pitää täsmällisyyttä, asianmukaisuutta ja selkeyttä. Ristiriitainen tieto ja useat kirjoitusvirheet voivat olla merkki epäluotettavasta tiedosta.

 

Vinkki 4: Lääkeopas ja Rokotustieto.fi-sivusto tarjoavat luotettavaa ja selkeää tietoa

Lääketietoa etsitään yhä useammin internetistä esimerkiksi uuden lääkityksen alkaessa, haittavaikutusepäilyjen yhteydessä sekä mediassa olevien uutisten perusteella. Tiedon tarve kasvaa usein myös uuden uhan, kuten pandemian, vuoksi. Väärä tai vanhentunut tieto voi olla harhaanjohtavaa ja jopa estää tärkeiden lääkitysten ja rokotteiden käyttöä. Tämän vuoksi onkin tärkeää etsiä tietoa luotettavista lähteistä, kuten Lääketietokeskuksen ylläpitämistä Lääkeoppaasta tai Rokotustieto.fi-sivustolta.

Lääkeoppaan tiedot perustuvat lääkevalmisteiden virallisiin valmisteyhteenvetoihin sekä pakkausselosteisiin, ja tietokantaa päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa. Lääkeopastekstien avulla haluamme tarjota lääkkeiden käyttöön ja säilytykseen liittyvät olennaiset tiedot tiiviissä ja selkeässä muodossa kaikille lääkkeistä kiinnostuneille. Rokotustieto.fi-sivustolta löytyy rokotteisiin liittyvää luotettavaa ja helposti ymmärrettävää tietoa, ja sivusto on saanut Fimean Luotettavan lääketiedon puolesta -tunnuksen. Tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi tuotamme sivustolle uutta rokotuksiin liittyvää tietoa sekä päivitämme sivuston sisältöjä säännöllisesti.