Hyppää pääsisältöön

Information om webbplatsen

Nättjänsten Rokotustieto.fi har förverkligats som en del av utvecklingsprojektet Tillförlitlig information om vacciner år 2014.

Lääkeinformaatioverkosto logo

Tillförlitlig information om vacciner är Lääketietokeskus (nuvarande Pharmaca) och dess samarbetspartners utvecklingsprojekt som genomförs i enlighet med verksamhetsprinciperna och målen för strategin 2012-2020 för läkemedelsinformation i det Nationella nätverket för läkemedelsinformation som koordineras av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Projektet får använda Läkemedelsinformationsnätverkets logotyp och slogan 7.3.2014. I projektet produceras till digitala kanaler tillförlitlig information om vacciner som är enkel att förstå. 

Tjänsten Rokotustieto.fi har producerats som ett samarbete mellan föreningar (den tredje sektorn) och företag (den privata sektorn). En bred representation av den tredje sektorn har gjort det möjligt att utnyttja kunnandet inom hälsovårdens olika yrkesgrupper till alla finländares fördel. Med hjälp av finansiering från tillverkare av vacciner har man med en rask tidtabell kunnat förpacka kunnandet inom föreningssektorn till en användarvänlig tjänst.

Följande samarbetsparter som deltar i projektet har gjort det möjligt att förverkliga tjänsten:

Föreningar och organisationer

Elinkeinoelämän keskusliitto logo Finlands näringsliv EK företräder sina medlemmar i frågor som gäller näringslivet och arbetsmarknaden samt i samhällets beslutsfattande. EK representerar alla privata branscher och företag av olika storlekar: över 15 000 medlemsföretag, av vilka 96 % är små och medelstora företag och i vilka cirka 900 000 anställda arbetar. EK:s representant i projektet är sakkunnigläkare Auli Rytivaara.
Suomen yleislääkärit GFP ry logo Suomen yleislääkärit GPF ry (Finlands allmänläkare) bevakar allmänläkarnas intressen och utvecklar bashälsovården. I hälsocentralerna arbetar ungefär 3 800 läkare. GPF ry har cirka 2 300 allmänläkarmedlemmar. Föreningens representant i projektet är hälsocentralsläkare Kaarina Röning från Karleby hälsocentral.
Suomen infektiolääkärit logo Suomen Infektiolääkärit ry (Finlands Infektionsläkare) är en ideell förening vars verksamhet fokuserar på kompetenshöjande utbildning av specialistläkare inom infektionssjukdomar. Infektiolääkärit ry har cirka 180 medlemmar. Föreningens representant i projektet är specialistläkaren på barnsjukdomar och infektionssjukdomar hos barn, biträdande överläkare Tarja Heiskanen-Kosma från KYS.
Lääketeollisuus ry är en intresseorganisation för den i Finland verksamma läkemedelsindustrin. Lääketeollisuus ry har cirka 40 medlemsföretag. Föreningens representant i projektet är specialisten Mika Tuovinen.

Suomen Sairaanhoitajat (Finlands Sjukskötare) är sjukskötarnas eget förbund som verkar för att synliggöra värdet av sjukskötarnas arbete, utveckla vårdarbetet, ge professionellt stöd och främja sjukskötarnas roll som experter. Suomen Sairaanhoitajat har nästan 50 000 professionella inom vårdarbetet som medlemmar. Föreningens representant i projektet är undervisningsskötare Sari Roos från Helsingfors.
Skooppi logo Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry (Finlands skol- och studerandehälsovårdsförbund) upprätthåller och utvecklar yrkeskunskapen bland de personer som fungerar inom skol- och studerandehälsovården samt främjar forskning och utveckling inom branschen. Till Skooppi hör cirka 200 läkare, hälsovårdare, psykologer, tandläkare och andra experter inom skol- och studerandehälsovården. Föreningens representant i projektet är skol- och rådgivningsläkare Anneli Ignatius från Tusby.
Suomen terveydenhoitajaliitto logo

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf är hälsovårdarnas och audionomernas fackförbund.  Till STHL ry hör 6 500 hälsovårdare, audionomer, studerande inom branschen, lärare, forskare och chefer. Föreningens representant i projektet är Annaleena Hakala.

Företag

GlaxoSmithKline logo  

 
 

 

 

 

Övriga samarbetspartner

  Kuulto Design har utfört konceptplaneringen och bildplaneringen för tjänsten Rokotustieto.fi.
  KWD Digital är en digitalbyrå specialiserad på innehållshanteringssystemet för källkoden Drupal. KWD har utarbetat det visuella utseendet för och det tekniska genomförandet av nättjänsten Rokotustieto.fi.
  Nórr Design är en designbyrå som har specialiserat sig på infografik. Nórr har designat den infografik som presenteras i projektet.
  Viestintävimma är frilansjournalisten, hälsoredaktören Leena Filpus företag. Viestintävimma har producerat webbplatsens textinnehåll.
Yle Uutiset logo Yle Uutiset har producerat källkoden (CC-BY-SA 4.0) för vaccinationsskyddstestet i tjänsten.
Page published 20.04.2018 | Page edited 10.06.2024