Sjukdom orsakad av viruset Varicella zoster

Sjukdom som nästan alla insjuknar i.

Sjukdom orsakad av viruset Varicella zoster och som lätt sprids som droppsmitta via luftvägar och hudblåsorna. Friska barn återhämtar sig vanligtvis inom en vecka. För vuxna, gravida och personer med nedsatt motståndskraft kan sjukdomen vara allvarlig.

Vattkoppsvaccinet togs in i det nationella vaccinationsprogrammet 1.9.2017. Det erbjuds avgiftsfritt till alla barn i åldern 1,5–11 år som ännu inte har insjuknat i vattkoppor.

En tråkig sjukdom som kan leda till allvarliga följdsjukdomar
Bakterieinfektion
Hjärninflammation
Lunginflammation
300
finländare behöver årligen sjukhusvård
1,4
dödsfall varje år
Samhällets kostnader
416 €
Kostnaderna för vattkoppsvaccination av en person
18 milj.€
Årliga kostnader för vattkoppsfall
80-95%
av vattkoppsfallen kan förebyggas med vaccin

Vaccinet har i omfattande användning konstaterats vara säkert.

I Finland insjuknar årligen nästan
60 000
varav de flesta är under 6 år
13
års ålder är det farligare att insjukna i vattkoppor

Viruset kan bli latent i nervknutarna och flera år senare, på grund försvagad motståndskraft till följd av ålder eller annan orsak, aktiveras och orsaka bältros.