Latest releases | Rokotustieto.fi

Publikationer

Tiden för säsongsinfluensavaccination är inne

Torsdag 13.12.2018 klo 10:45

I år inkluderar det nationella vaccinationsprogrammet ett mer omfattande influensavaccin som skyddar mot fyra virusstammar. I vaccinationsprogrammet ges influensavaccinet både som nässpray (för barn i åldern 2–6 år) och som injektion. Båda formerna ger ett mer omfattande skydd än förra årets vaccin.

Finland deltar i ett omfattande, sameuropeiskt vaccinationsprojekt

Fredag 28.09.2018 klo 11:24

Projektet European Joint Action on Vaccination, vars syfte är att främja vaccinationsskyddet bland befolkningen i Europa, inleddes i september. Sjutton EU-länder samt Norge, Serbien och Bosnien och Hercegovina deltar i det gemensamma projektet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) står för den finska medverkan.

HPV-vaccinet för flickor ökar inte risken att insjukna i autoimmuna sjukdomar

Måndag 20.08.2018 klo 00:00

Institutet för hälsa och välfärd THL lät genomföra en studie om HPV-vaccinet som getts till flickor under åren 2013–2015. I studien utreddes vaccinets risk att öka autoimmuna sjukdomar. Antalet flickor som undersöktes var ungefär 241 000 och av dem tog cirka hälften, 56 procent, vaccinet. HPV-vaccinet förebygger HPV-virussmitta och de förstadier till cancer i livmoderhalsen som den orsakar.

Vaccinet mot papillomvirus skyddar mot cancer som orsakas av HPV

Torsdag 28.06.2018 klo 00:00

Vacciner som skyddar mot humant papillomvirus (HPV) har för första gången påvisats förebygga elakartad cancer orsakad av HPV hos kvinnor. Observationen gjordes av en finländsk-svensk forskargrupp som koordineras av Tammerfors universitet. Observationen gjordes vid registeruppföljning av randomiserade HPV-vaccinerade och kontrollkohorter.

Allt fler barn och äldre personer fick influensavaccin

Onsdag 30.05.2018 klo 00:00

I det nationella vaccinationsregistret kan man se att täckningen för influensavaccin till barn under tre år förbättrades med tre procentenheter jämfört med föregående period. Täckningsgraden för influensavaccin hos personer över 65 år har också förbättrats något och är nu 48 procent. 

I Finland är vaccinationstäckningen hos småbarn god

Onsdag 28.02.2018 klo 00:00

Enligt vaccinationstäckningsrapporten från det nationella vaccinationsregistret är vaccinationstäckningen för barn födda 2015 god i hela Finland. Det finns dock skillnader mellan vaccinationerna och olika områden.

Influensavaccinationer från tidigare år kan ge skydd

Måndag 29.01.2018 klo 00:00

En spansk undersökning om influensavaccinering av äldre personer visar att äldre personer borde ta vaccinet åtminstone två gånger. Redan efter två vaccinationer kan man få skydd mot allvarliga sjukdomar som ofta kräver intensivvård.

Väckning 50-åring!

Fredag 25.08.2017 klo 00:00

I Europa pågår en oroväckande mässlingsepidemi och under sommarens lopp har hundratals nya fall rapporterats. I Finland har fem fall av mässling rapporterats, senast vad gäller en vuxen person som inte har vaccinerats mot sjukdomen.

Vaccinationerna mot vattkoppor inleds på hösten

Måndag 10.07.2017 klo 00:00

Vaccinationerna mot vattkoppor inleds i september. Allra först vaccineras barn som har undgått vattkoppor, från ett och ett halvt års ålder till barn i årskurs fem. Barnen vaccineras i samband med de vanliga årsgranskningarna, det vill säga skoleleverna vid besök hos hälsovårdare och de yngre på rådgivningen.