STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Streptococcus pneumoniae, mer känt som pneumokocker, är en bakterie som överallt i världen orsakar lunginflammation och hos barn öroninflammationer. Pneumokockersmitta kan även leda till allvarliga infektioner som kräver sjukhusvård, såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (allvarlig allmäninfektion).
Hur smittar pneumokocker?
Pneumokocker överförs som droppsmitta när man hostar och nyser
Den kan även smitta via beröring.
Även friska personer kan bära på pneumokocker i näsa-svalg och överföra bakterien utan att själv insjukna. Vaccination förhindrar att man bär på smittan och bryter smittspridningen.
Särskilt stor risk för att insjukna
Små barn, åldringar och personer med kroniska sjukdomar (t.ex. astma, diabetes) eller nedsatt motståndskraft är särskilt känsliga för pneumokockerinfektioner.
Orsakar allmänt
Blodförgiftning (allvarlig allmäninfektion)
Hjärnhinneinflammation
Lunginflammation
Globalt avlider
333 000 – 529 000
barn varje år
Pneumokocker-
smitta kan förebyggas med vacciner
Det finns många olika undertyper av pneumokocker. Det finns dock inte vaccin mot alla. I det nationella vaccinationsprogrammet vaccineras alla spädbarn samt alla barn under 5 år som hör till en riskgrupp samt personer i alla åldrar som genomgår en stamcellstransplantation mot de vanligaste typerna av pneumokocker. Vaccinet (PVC13), som fås på apoteket med recept, rekommenderas till alla som har fyllt 65 år och alla som hör till en riskgrupp, oavsett ålder.
Antalet allvarliga sjukdomsfall med pneumokocker i Finland
i alla åldersgrupper 2004–2015
eng-mobile 2 Created with Sketch. 0 200 400 600 800 2004 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2009 0 200 400 600 800 2004 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2009 Pneumokockertyper, som kan förebyggas med vaccinet (PCV10) i det nationella vaccinationsprogrammet. Pneumokockerundersökningen (FinIP) inleds Vaccination av barn i det nationella vaccinationsprogrammet inleds Pneumokockertyper, som inte kan förebyggas med vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet.
eng Created with Sketch. 0 200 400 600 800 2 0 0 4 2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 9 0 200 400 600 800 2 0 0 4 2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 9 Pneumokockerundersökningen (FinIP) inleds Vaccination av barn i det nationella vaccinationsprogrammet inleds Pneumokockertyper, som kan förebyggas med vaccinet (PCV10) i det nationella vaccinationsprogrammet. Pneumokockertyper, som inte kan förebyggas med vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet.