Nyheter

Måndag 16.5.2016 klo 0:05

Antibiotikaresistens är ett växande, globalt problem. Enligt en expertgrupp i Storbritannien som utreder resistensproblemet är vaccinationer en metod för att bekämpa antibiotikaresistens.

Tisdag 12.4.2016 klo 0:04

I praktiken insjuknar alla i vattkoppor. Sjukdomsbilden varierar från en lindrig till en mycket allvarlig, till och med livshotande sjukdom. Enligt experterna skulle ett vaccin få vattkoppor att försvinna från Finland inom ett par år. Vattkoppsvaccin har använts på olika håll i världen sedan 1990-talet och det har visat sig vara säkert för den som vaccineras.

Måndag 8.2.2016 klo 23:02

Enligt en enkätundersökning som genomfördes i Esbo och Uleåborg förhåller sig mammor med en lägre utbildnings- och inkomstnivå mer kritiska till HPV-vaccination än mammor i familjer i en bättre situation.

Thursday 19.11.2015 klo 0:11

Över en miljon finländare erbjuds ett avgiftsfritt influensavaccin. Vaccinet är avgiftsfritt för småbarn, personer över 65 år, kroniskt sjuka och gravida. För dessa grupper kan influensa vara farligt.

Tisdag 6.10.2015 klo 0:10

Studerande som under sin arbetspraktik utsätts för smittorisk får från och med augusti 2015 vaccinet som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Personer som inleder sina studier eller som redan studerar och som inte har ett vaccinationsskydd är berättigade till vaccinationerna.

Tisdag 15.9.2015 klo 0:09

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som kan förebyggas med vaccinationer. Sjukdomen förekommer fortfarande i många EU-länder med låg vaccinationstäckning. I år har epidemier rapporterats förekomma i ett flertal skolor i Berlin i Tyskland.

Fredag 3.7.2015 klo 0:07

Enligt en undersökning av Statistikcentralen gjorde finländarna år 2014 7,9 miljoner fritidsresor till utlandet och övernattade i destinationslandet. Resor till Sydeuropa blev allt populärare.

De mest populära resmålen bland finländarna var Estland och Sverige. Antalet resor till Spanien och särskilt Kanarieöarna ökade. Finländarna gjorde även allt flera resor till Italien och Grekland.

Pages