Nyheter

Fredag 25.8.2017 klo 0:08

I Europa pågår en oroväckande mässlingsepidemi och under sommarens lopp har hundratals nya fall rapporterats. I Finland har fem fall av mässling rapporterats, senast vad gäller en vuxen person som inte har vaccinerats mot sjukdomen.

Tisdag 1.8.2017 klo 0:08

Få vuxna kommer ihåg att sköta om att deras vaccinationer förnyas. Att utreda vaccinationsuppgifterna är en utmaning, eftersom uppgifterna är spridda enligt på vilka offentliga och privata verksamhetsställen inom hälsovården personen har vaccinerats. I framtiden kommer vaccinationerna att registreras i Patientdataarkivet.

Måndag 10.7.2017 klo 0:07

Vaccinationerna mot vattkoppor inleds i september. Allra först vaccineras barn som har undgått vattkoppor, från ett och ett halvt års ålder till barn i årskurs fem. Barnen vaccineras i samband med de vanliga årsgranskningarna, det vill säga skoleleverna vid besök hos hälsovårdare och de yngre på rådgivningen.

Fredag 16.6.2017 klo 0:06

Det nationella vaccinationsprogrammets hepatit B-vaccin för barn byts från Engerix-B-vaccin till HBVAXPRO 5 µg-vaccin. Vaccinet är avsett för vaccination av barn under 16 år. 

Tisdag 2.5.2017 klo 0:05

MPR-vaccinet, som ger skydd mot påssjuka, röda hund och mässling togs in i det nationella vaccinationsprogrammet 1982. De som föddes i slutet av 1960-talet och början på 1970-talet och nu är nästan 50 år har sannolikt inte fått vaccinet. 

Tisdag 25.4.2017 klo 0:04

Projektet Tillförlitlig information om vacciner ordnade morgonseminariet Vaccines Work för media och journalister i WHO:s European Immunization Week 2017-evenemangets tecken tisdagen den 25 april 2017 i Lääketietokeskus. På seminariet talade två experter och resultaten från befolkningsenkäten offentliggjordes.

Måndag 10.4.2017 klo 0:04

Mässlingsfallen har ökat i de europeiska länder där vaccinationstäckningen har sjunkit under den kritiska nivån på 95 procent. De flesta smittade har konstaterats i Italien och Rumänien. 

Onsdag 15.3.2017 klo 0:03

Vaccinationstäckningen i Finland är ännu till största delen på en god nivå, men på några områden är den redan alltför låg. Enligt rådgivningsläkare Anu Mähönen från Tavastehus har kritiskheten mot vaccinationer ökat något.

Tisdag 7.2.2017 klo 0:02

Mässling försvann från Finland på 1990-talet tack vare en utmärkt vaccinationstäckning, men sjukdomen har återkommit under de senaste årtiondena. 

Fredag 27.1.2017 klo 0:01

För närvarande pågår en influensaepidemi i hela landet. I prov från insjuknade personer har man upptäckt att de virustyper som sprids är mycket liknande som vaccinets virus (AH1N1pdm09-, AH3N2- och B-virus), det vill säga säsonginfluensavaccin ger ett bra skydd mot smitta.

Måndag 9.1.2017 klo 0:01

Antalet fall av kikhosta har fördubblats i Finland under det senaste året. Av THL:s register för smittosamma sjukdomar framgår att antalet bekräftade fall i december 2016 uppgick till 386. Föregående år var antalet endast 165.

Måndag 5.12.2016 klo 0:12

Influensa är en komplex sjukdom som kan vara symptomfri. I värsta fall kan en helt frisk person hamna på intensiven och till och med avlida. I Finland insjuknar årligen cirka en halv miljon människor i influensa.

Tisdag 22.11.2016 klo 0:11

Målgruppen för vaccinationer mot hepatit B utvidgas från och med november till att gälla tre nya barngrupper samt män som har sex med män. Vaccinet mot hepatit B förebygger allvarlig leverinflammation orsakad av virus.

Onsdag 2.11.2016 klo 0:11

Enligt en ny undersökning om HPV-vaccinationsprogrammet, baserat på en matematisk modell, bedömer man att genom att vaccinera endast flickor kan nästan alla infektioner orsakade av papillomvirustyperna HPV16 och HPV18 förebyggas.

Fredag 7.10.2016 klo 0:10

Utbildningshelheten för vaccinationskunnande som inleddes på hösten 2015 har fått rikligt med positiv respons av de som studerar till hälsovårdare, sjukskötare och barnmorskor. 

Måndag 5.9.2016 klo 0:09

Finansministeriet föreslår att vaccination mot vattkoppor tas in i det nationella vaccinationsprogrammet. Bland annat social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den nationella expertgruppen gällande vaccinationer har redan i några år föreslagit att vaccinet ska tas in i vaccinationsprogrammet. Tillsvidare har vaccinet mot vattkoppor inte beviljats finansiering i budgetmanglingen.

Thursday 11.8.2016 klo 0:08

Kikhosta är en allvarlig sjukdom, för spädbarn kan den vara till och med livsfarlig. På grund av den minskade vaccinationstäckningen och det faktum att bakterien som orsakar kikhosta har förmågan att ändras har antalet sjukdomsfall ökat under de senaste åren, även i utvecklade länder. I Finland är situationen, jämfört med övriga europeiska länder, tillsvidare bra tack vare aktiv förstärkningsvaccination.

Tisdag 2.8.2016 klo 0:08

Experter har under en lång tid varit eniga om att det lönar sig att ta in vaccin mot vattkoppor i det vaccinationsprogram som rör alla i Finland. Bland annat professor Timo Vesikari, som leder Vaccinsforskningscentret vid Tammerfors universitet, talar för vaccinet.

Thursday 7.7.2016 klo 0:07

Vid doseringen av papillomvirusvaccinet (HPV) mot cancer i livmoderhalsen och som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet övergår man i augusti 2016 från en vaccinationsserie med tre doser till att använda två doser

Fredag 10.6.2016 klo 0:06

Redan över 70 procent av flickor födda år 2002 har fått minst en HPV-vaccindos. Enligt en färsk rapport från det riksomfattande vaccinationsregistret överstiger HPV-vaccinationstäckningen i Finland nu för första gången 70 procent.

Pages